23 Aralık 2014-20 Aralık 2017 arası Satürn Yay Burcunda İlerleyecek! Astrolojide Satürn, Jüpiter ve Yay Ne Anlama Gelir?

1145

 23 ARALIK 2014- 20 ARALIK 2017 ARASI SATÜRN YAY BURCUNDA İLERLEYECEK! ASTROLOJİDE SATÜRN, JÜPİTER VE YAY NE ANLAMA GELİR?

Satürn bulunduğu burcun olduğu yere 29,5 senede bir gelir. Geçmişe göz attığımızda Türkiye haritasında 18 Kasım 1985-16 Şubat 1988 tarihleri arasında Satürn’ün Yayda ilerlediğini görürüz.

Bugüne kadar Akrep burcunda ilerleyen ( gizemli, derin, sezgisel ve dönüştüren özelliklerini içinde taşıyarak) ve bizleri eğiten, sistematize eden Satürn; 23 Aralık 2014 -20 Aralık 2017 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyerek hayat felsefemizi genişletecek ve yeni bir vizyon geliştirmemize neden olacak.

Bu zaman diliminde Satürn’ün gezegenler arasındaki geçişleri, açıları ve Retro zamanı ise şöyle olacak;

Satürn;

  • 15 Mart 2015- 15 Haziran 2015 tarihleri arasında Retro hareketinde Yay burcunda gerileyecek.
  • 15 Haziran 2015- 2 Ağustos 2015 tarihleri arasında (3 ay) Akrep burcunun 28. Derecesine kadar gerilemeye devam edecek. Bu süreç zarfında haritamızda Akrep burcunun temsil ettiği ev temalarında geçmişe ait farkında olmadığımız ya da teğet geçtiğimiz konuların gündeme geleceğini söyleyebilirim.
  • 2 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Akrep’te ilerlemeye devam edecek ve 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle de bir daha geri dönmemek üzere Yay burcuna girecek.
  • 27 Aralık 2017 tarihine kadar Yay burcunda kalacak ve 28 Aralık 2017 itibari ile yöneticisi olduğu Oğlak burcuna girecek.
  • 2015 Kasım- 2016 Eylül ayları arasında Satürn Neptün ile kare açı yapacak. Ayrıca Satürn 2016 Haziran’da hem Neptün hem de Başak’ta yol almaya başlayacak olan Jüpiter ile kare açı içerisinde olacak. Bu zaman diliminde özgürlükçü radikal gruplara baskı artabilir. Ekolojik dengenin bozulması sebebiyle kuraklıkların veya yağışların artması, toprak kayması görülebilir. Gıda zehirlenmeleri baş gösterebilir. Ayrıca toplumun bazı kesimlerinde büyük bir kaos, kafa karışıklığı, gerçekleri görememe, hayal kırıklıkları, kaygılar, korkular söz konusu olabilir. Finansal kuruluşların (borsa, banka, uluslar arası finans kuruluşları) yeniden yapılanması görülebilir. Dini kuruluşların yapısı ve ideolojilerinin sorgulanmasına yönelik faaliyetler gündeme gelebilir.

Size Satürn Yay döngüsü anlatmadan önce bu enerjilerin astrolojide ne anlama geldiğini izah etmek istiyorum. Bu şekilde yaklaşık iki buçuk yıl sürecek olan etkileri daha rahat kavrayabiliriz.

Her ne kadar Satürn pek sevilmese de ben bu gezegenin insanları olgunlaştırarak ileride gerçekleşecek olaylara karşı bizi tecrübelendirmesi yönünü takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bireysel haritamızda Satürn’ün yönettiği ve transit Satürn gezegeninin geçtiği ev konularında ciddi sınavlardan geçeceğiz. Kimimiz haritamızdaki konuma göre destekleyici enerjiler altında kalacak, sınıfı geçecek ve bundan olumlu yararlanacak. Diğerlerimiz ise zorlu imtihanlarla mücadele ederken ruhsal anlamda büyüyecek.

Satürn Yay burcuna geçeceği için bu burcun yönetici gezegeni olan Jüpiter’in de bu iki buçuk senelik döngüde çok önemli roller üstleneceğini hesaba katmak durumundayız. Haritamızdaki Jüpiter’in güçlü ya da güçsüz konumda olması yine kişinin hayatına olumlu ya da olumsuz olarak yansıyacaktır.

Öncelikle Satürn ve sonrasında Jüpiter gezegeninin özelliklerine bir göz atalım;

converted PNM fileSATÜRN

Yönettiği Burç: OĞLAK ve KOVA

Yönettiği Ev: Oğlak 10. ev, Kova 11. ev

Element: Oğlak burcunun toprak, Kova burcunun hava

Nitelik: Oğlak burcunun öncü, Kova burcunun sabit

Cinsiyet: Eril

Güçlü olduğu Burç: Terazi

Düşük olduğu Burç: Koç

Zararlı olduğu Burç: Yengeç, Aslan

Mitoloji’de Satürn: Kronos, Zaman Tanrısı

Renk: Lacivert, kurşuni, nefti, koyu kahve, siyah

Haftanın günü: Cumartesi

Taşları: Lal, kara kehribar, kurşun, safir, lapis

Çiçekleri: Karagül, funda, kadife çiçeği, çuha çiçeği

Bitkileri: Ispanak, soğan, haşhaş, ayva, gelincik, çavdar, meşe ağacı, karaağaç, çam ağacı, siyah kızılağaç, telli kavak ağacı, horozibiği, sinir otu

Hayvanları: Yılan balığı, tüm yılanlar ve zehirli canlılar, leylek, timsah, tavşan, kabuklu hayvanlar, baykuş, kedi, eşek, yarasa, fare, aslan, pelikan, turna kuşu, kaplumbağa, ayı, kedi, denizde yaşayan omurgasızlar

Ülke ve Şehirler: Mısır, Hindistan, Etiyopya, Yemen, Bavaria, Arabistan,

Yerler: Dağlar, kilise bahçeleri, eski binalar, ormanlar, çöller, madenler,

Zodyak’taki turu: Zodyak’taki turunu 29,5 yılda tamamlar.

Her burçta kalma süresi: Bir burçta iki buçuk yıl kalır.

Etkilediği organlar: İskelet sistemi, kemikler, kemik iliği, eklemler, kalsiyum, magnezyum, potasyum dengesi, kandaki minerallerin tümü, dişler, kulaklar, mineral tuzlar, dalak, deri, ön hipofiz bezi salgıları

Hastalıklar: Sağ kulak rahatsızlıkları, taş oluşumu, paranoyalar, sıtma, titremeler, cilt, omurilik rahatsızlıkları, hemoroid, el ve ayakta gut, bağırsak sorunları, kemik tümörleri, lif hastalıkları, organ kayıpları, yaşlılıktan dolayı ortaya çıkan rahatsızlıklar

Meslekler: (Yönettiği Oğlak ve Kova Burcu) Çiftçiler, inşaat sektöründe çalışanlar, mühendisler, askerler, yöneticiler, oto galericiler, tüccarlar, sendikacılar, bilim adamları, uzay bilimcileri, astrologlar, havacılar, fotoğrafçılar, bilgisayar ve elektronik uzmanları, rehber öğretmenler, tıp alanında çalışanlar, yazarlar, cenaze işleri ile ilgilenenler, gardiyanlar

Tanımladığı alanlar: Yasaklar, kanunlar ve tüzükler, kısıtlamalar, endüstriyel alanlar, yeniden yapılanma, yeni girişimler.

Tanımladığı kişiler:  Papazlar, yaşlılar, dilenciler, babalar, büyükbabalar, papazlar, madenciler, bahçıvanlar, cahiller, köleler, sert karakterli insanlar, işçiler.

 ASTROLOJİ’DE SATÜRNSaturnSymbolMeaning

Satürn hayatımdaki disiplinlerimi, limitlerimi, öğrenmem gereken dersleri, korkularımı ifade eder. Babamı ve hayatımdaki yaşlı erkekleri, büyük babamı temsil eder. Hangi evimde ise o evin konularını deneyimletir ve ders çıkarmamı ister. 

Satürn’ün sembolünde yarım dairenin üzerinde bir haç işareti bulunmaktadır. Yarım daire ruhu, haç ise maddeyi işaret eder. Bu sembole göre madde dünyası ruh dünyasının üstünde yer almakta, bir anlamda ruh maddesel koşullara bağlı olarak sınırlanmaktadır. Ancak kişi ilerlemek, genişlemek için bilinç ve zihin anlamında kendini geliştirmeli ve böylece bu sınırları aşmalıdır. Satürn ve Jüpiter’in sembollerini incelediğimizde iki sembolün birbirinin tersi olduğunu görürüz. Jüpiter bir kişide ilerleme, yükselme, genişlik ve bolluk hareketlerini gösterir. Satürn ise maddeyi en yüksekte tutar ve kişinin yaşamını şekillendiren normu ifade eder. Satürn’ün sembolü kişinin enerjisini kararlı olarak hedeflerine yöneltmeyi ve buna ulaşmak için sabırlı olması gerektiğini anlatır.

Olumlu yansımaları: Ele aldığı işi bitirebilen, disiplinli, ağır ama temkinli hareket eden, sabırlı, ciddi, ağırbaşlı, çalışkan, itinalı, gerçekçi

Olumsuz yansımaları: Ketum, kendi çıkarlarını ön plana alan,  statüye önem veren, özgüveni düşük, katı yürekli, acımasız, başarısızlığa karşı tahammülsüz, merhametsiz, inatçı, haris, ihtiraslı, kibirli, samimiyetsiz, çekingen, soğuk

Satürn Oğlak burcunda 10. evi, Kova’da ise 11. evi yönetmektedir. Oğlak’ta hedefe adım adım, disiplinli, ciddi ve titiz bir şekilde çalışmayla ulaşmayı sağlarken, Kova’da ise özgür iradesiyle inandığı ideolojiyi savunmak, geliştirmek üzere, doğasında var olan hümanist, tarafsız ve bağımsız yönünü kullandırır. Satürn Oğlak’ın karşıt burcu olan Yengeç ve Kova’nın karşıt burcu olan Aslan’da zararlıdır. Çünkü Yengeç’in duygusal, kabullenici, besleyici yönü Satürn tarafından kontrol altına alınır ve kişi ne yaparsa yapsın kendisini yetersiz hisseder. Aynı şekilde Satürn Aslan’da zararlıdır. Çünkü bu sefer de Aslan’ın kendisine olan özgüveni, yaratıcılığı, hayattan keyif alma enerjisi Satürn tarafından baskı altına alınır.

Satürn kişinin hayatını şekillendiren, somut hedeflere yönelmesini sağlayan, yaşamına üretkenlik, azim getiren bir gezegendir. Amaçlar için mücadele etmenin, kararlılıkla üstüne gitmenin, sorumluluk almanın gerekliliğini öğretir. Kısıtlamaları, korkuyu, otoriteyi, intizamı, eksilmeyi, denetimi yönetir. Kişiyi adeta ruhunun ve bedeninin otoriter bir kumandanı yapar. Birey bu otorite altında hayatındaki isteklerini özünü de eğiterek gerçekleştirebileceği sonucuna ulaşır.

Satürn genelde zorlayıcı bir gezegen olarak bilinir. Kişinin haritasında girdiği evde kaldığı 2.5 senede, uzun süreli sancılı bir dönemle adeta o evdeki gerekli tüm düzenlemeleri yapar. Durum sanki  dağılmış bir odanın eşyalarının derlenip toplanması gibidir. Kişinin karşısına çıkarttığı zorluklar aslında bireyin içinde var olan potansiyelleri keşfetmesi içindir. Bunları ortaya çıkartmak için de ona güven, ciddiyet, organizasyon kabiliyeti, sorumluluk alma isteği, plan yapma yeteneği, çalışkanlık aşılar. Tüm bunlar bireyin kendi öz benliğinin güçlenmesine ve yaşamdaki yolunu belirlemesine yardımcı olur. Bunun için haritada Satürn’ün güçlü konumda olması ve diğer gezegenlerle olumlu açı yapması gerekmektedir. Satürn haritada güçsüz konumda ise bu durumda zorluklar, sorumsuzluk, huzursuzluk, güven eksikliği, sinirlilik, vesvese, depresif duygular, hayata karşı korku ve kaygı gelişebilir. Kişi yaptığı işlerde bir kısıtlanma yaşayarak ilerleme kaydedemez, hayal kırıklıkları kaçınılmazdır.

Satürn kişinin doğum haritasında 29,5 sene sonra bulunduğu yere geri döner. Bu döngü kişinin ham bir halden olgun bir ruha dönüşmesini sağlar. Satürn tekrar haritada döngüsünü tamamladığında 58,5 yaşında kişi bilgelik mertebesine ulaşabilir. 3. Döngüsüne 87 yaşına kadar ulaşanlar tanık olur. Bu kişiler ise Satürn’ün eğitimi ile büyük bir öngörü yeteneğine sahip olabilirler.

Satürn dönüşleri insanın hayatında yeni bir sayfa açılması anlamına gelebilir. Satürn döngülerinde kişi evlenmek, boşanmak, yeni işe girmek, çocuk sahibi olmak, yeni bir ev sahibi olmak gibi hayatında çok önemli kararlara imza atabilir. Bu köklü değişimler Satürn’ün hayatımızdaki önemini de bize anlatır.

Satürn yaşlılık, mezarlık ve ölümün ve Karma’nın temsilcisi olarak bilinir. Haritada yerine getirmemiz gereken mecburi görevlerimizi anlatan temel gezegendir. Bunların idrakine varmamız için haritamızdaki Satürn’ün detaylı incelenmesi gerekmektedir. Korkulan bir gezegen olarak algılanmasının en büyük nedeni bireyi büyük mücadeleler içerisine sokmasıdır. Ancak şunu da bilmek gerekir ki bu gezegen olmasaydı dünya üzerinde büyük bir karmaşa yaşamamız söz konusu olurdu.

JupiterJÜPİTER – YAY, BALIK

Yönettiği Burç: YAY ve BALIK

Yönettiği Ev: Yay 9. ev, Balık 12. ev

Element: Yay burcunun Ateş, Balık burcunun Su

Nitelik: Yay ve Balık burcunun Değişken

Cinsiyet: Eril

Güçlü olduğu Burç: Yengeç

Düşük olduğu Burç: Oğlak

Zararlı olduğu Burç: İkizler, Başak

Mitoloji’de Jüpiter:  Zeus

Renk: Eflatun, mor menekşe, elektrik mavisi, deniz yeşili

Cinsiyeti: Eril

Haftanın günü: Perşembe

Taşları: Turkuaz, lapis, lazuli,mermer, topaz, ametist, safir, mermer, ay taşı, lal taşı

Çiçekleri: Mor menekşe, süsen, leylak, küpe çiçeği, yıldız çiçeği

Bitkileri: Zeytin ağacı, nane, dağ mersini, anason, sarı sakız, domates, çilek, frenk maydanozu, karanfil, öd ağacı, badem ağacı, kiraz ağacı, incir ağacı, Cezayir menekşesi, melisa, ıhlamur ağacı

Hayvanları: Tavus kuşu, kartal, geyik, kaplan, koyun, papağan, horoz, kartal, güvercin, öküz, at, fil, tüm evcil hayvanlar, geyik, yunus

Ülke ve şehirleri: Afrika, İspanya, İran, Macaristan, Babil, Horasan

Yerler: Mahkeme salonları, camiler, sinagoglar, kiliseler, kürsüler, kraliyet mekânları, ilim merkezleri

Zodyak’taki turu: Güneşin etrafında 12 yılda döner.

Her burçta kalma süresi: Bir burçta aylarca bazen bir yıl kalır.

Etkilediği organlar: Metabolizmanın hızı, kalçalar, siyatik sinirler, karaciğer, safra kesesi ve sıvıları, batın bölgesi,  akciğer, insülin, uyluklar, pankreas, hücrelerin büyümesi

Hastalıklar: Obezite,  yağ birikimi, karaciğer rahatsızlıkları, safra kesesi iltihabı, atar damar problemleri, kramplar, sıtma, damar rahatsızlıkları, yağ kistleri

Meslekler: (Yönettiği Yay ve Balık Burcu) Avukatlar, profesörler, eğitim görevlileri, din ve felsefe hocaları, hostesler, karikatüristler, basın yayıncılar, ticaret ile uğraşanlar, din adamları, papazlar, sporcular

Tanımladığı kişiler: Yargıçlar, ruhaniler, kardinaller,  eğitmenler, akademisyenler, vezirler, büyük mal varlığı olanlar, yabancılar, yayıncılar, devlet adamları, acenteler, gezginler, filozoflar, at yarışçıları, alternatif tıpçılar, yüksek kültürlü kişiler, şairler, gezginler, spor koçları

yay4ASTROLOJİDE YAY

Satürn Yay burcunda ilerlerken bu burcun temsil ettiği konularda bizi sınayacağı için sizlere Yay burcu hakkında da bilgi vermek istiyorum.

Zodyak kuşağında ateş elementine ait Yay burcu 9. evi temsil etmektedir, yöneticisi Jüpiter gezegenidir. Bu ev konuları dâhilinde (bilimsel ve dinsel mevzular, din amaçlı yapılan yolculuklar, spritüel konulara olan merak ve bu alanlarda kendimizi geliştirici konferanslara katılmak, felsefe, yüksek eğitim, uzak yollara yapılacak seyahatler) ufkumuzun genişlemesi mümkün olacak. Ayrıca uluslar arası yapılacak anlaşmalar, hukuki olaylar, yasa ve kanunlar, yargıçlar, davalar, din adamları ve kuruluşları, basın yayın ve medya, iletişim, uzak ülkelerle ticaret, mahkemeler, hayat felsefimizi genişletecek mevzular, göçler, devrimler, siyasi olaylar, fanatik akımlar, politik görüşler, akademik kişiler de bu döngüde etkilenecek alanlar arasındadır.

Yay burcu çift vücutlu burçlardan olup değişken özelliklere sahiptir. Bu burcun enerjilerine sahip insanlar son derece erdemli, dürüst, iyi huylu, eli açık, çok yönlü, kendine münhasır metotlarda olaylara çözüm getiren bir karaktere sahip olurlar. Sosyal çevreleri içerisinde kendilerini kolayca kabul ettirir, coşkulu enerjileri ile ortamlara neşe ve pozitif hava katarlar. Samimi ve içten tavırları insanların onlara olan bağlılıklarını arttırır.

Ancak haritada negatif açılara maruz kalmış Yaylar ele aldıkları işleri bitiremeyen, aklı bir karış havada, verdiği sözü tutamayan, zor işlerden kaçan, patavatsız, ilişkilerde bağlanma problemi yaşayan, fanatik eğilimlere kayan kişilerdir. Yeni yerler keşfetmek ve edindiği tecrübelerle büyümek arzusu içinde oldukları için yerinde durmaları pek mümkün değildir. Dolayısıyla özgürlüklerine düşkünlükleri hat safhadadır. Bağımsızlıklarına ket vurulduğunda asi taraflarını göstermekten çekinmezler. Baskı altında hissetmekten nefret ederler. Yayların kendilerine ait bir yaşam felsefeleri ve inançları vardır. İdealleri uğruna fanatizm boyutuna gelebilecek kadar önderlik seviyesine çıkan kişilerde Yay enerjileri çok baskındır. Kitleleri harekete geçirmek, düzene başkaldırı, devrim hareketi gerçekleştirmek özlerinde var olan güven ve cesaretle alakalıdır. Bu kişilere büyük bir güç kazandıracağı gibi, riskleri de fazlasıyla beraberinde getireceği için onların hayatını cennet ya da cehenneme çevirebilir.

Bu dönem içerisinde özellikle Yay burcunun temsil ettiği uyluk ve kaba etler, fistüllerde sağlık problemleri ortaya çıkabilir.

SATÜRN YAY BURCU TRANSİTİ’NİN KİŞİSEL VE TOPLUMSAL ETKİLERİNE GELİNCE;

Yay burcu enerjisine sahip insanların hayata son derece geniş bir perspektiften bakma eğilimleri vardır. Bu nedenle büyük düşünürler, felsefeciler, kaşifler bu burçta doğan kişilerden çıkarlar. Fakat Satürn Yay burcunu ziyaret ettiğinde enerjinin şekli değişecek ve bir takım engellemeler, gecikmelerle birlikte bizi umutsuzluğa düşürecek durumlarla yüzleştirecek. Yay’ın ilerlemekten korkmayan geniş vizyonunu frenlemesine neden olacak bir baskı yaratacak. Genel olarak daha temkinli ve adım atarken risk almaktan çekinen bir tutum sergiletecek.

Yukarıda saydığım Yay burcunun temsil ettiği konularda yeniden düzenlemeler yapılacak, yeni kanunlar çıkacak, bir takım kısıtlanmaların süregelmesi ile beraber karşıt görüşlerin fanatik çarpışması söz konusu olacak. Küresel anlamda birçok düşüncenin değişim gösterdiğine, eski çürümüş fikirlerin değişimine ve yeni bir vizyonun hâkim olduğuna şahit olacağız. Bu durum değişime direnç gösteren liderlerin düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamasına, dolayısıyla basın, yayın ve medyanın bağımsız haber yapma serbestliğine bir takım engellemeler getirilmesi durumunu doğurabilir. Satürn’ün Yay transiti elinde silah gücü olan çete ve örgütleri, güçlü devletlerinin diğer ülkelere karşı baskı yöntemlerini de harekete geçirebilir.

Bunun yanında bağımsızlığını kabul ettirmeye çalışan bazı toplumlar verdikleri büyük mücadeleler sonucunda bu isteklerini gerçekleştirme fırsatı bulabilirler. Yeni devletlerin tanınması söz konusu olabilir. Bu süreç zarfında din kurumlarının önem kazanması ile birlikte dini liderlerin önderliğinde toplumların daha fazla bu mevzulara yönelmesi, bu konuların sürekli gündeme getirilmesi ile birlikte kişilerin inanç ve fikirlerinin yönlendirilmeye çalışılması yüksek ihtimaldir. Ayrıca özellikle yüksek eğitim, akademi alanlarında çalışanlara yeni düzenlemeler getirilerek sistem temelden değiştirilebilir. Ticari alanda ve havacılıkla ilgili konularda yeni hukuksal düzenlemeler yapılabilir. Radikal boyutta kitlesel devrimler yaratacak akımlar doğabilir. Ülkeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik yeni kanun tasarıları gündeme gelebilir. Özellikle sporun çeşitli dallarında çalışanlara yönelik yeni tasarılar, yönetmelikler, düzenlemeler söz konusu olabilir.

Türkiye haritasına göz atacak olursak; Yay burcunun 6. Evde olduğunu görürüz. Bu ev konuları dahilinde (çalışanlar, silahlı kuvvetler, memurlar, sivil hizmetler, halkın sağlığı, polis ordu ve donanmalar, hemşireler, doktorlar, hastane çalışanları, hastaneler, sağlık hizmetleri, işçiler, vatandaşların hakları, çalışanların mücadele ettiği konular, hırsızlar) bir takım zorluklar, mücadeleler, baskı ve isyanlar baş gösterebilecektir.

Astrolog Jale Muratoğlu

Aydınlanma yolunda ilerlerken Astroloji’nin ışığı yolunuza rehber olsun.

www.astrologjalemuratoglu.com

https://www.facebook.com/groups/astrolojikaydinlanma/

Twitter : @JaleMuratoğlu

linked-in: Astrolog Jale Muratoğlu

 Sevgiyle Kalın

Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.