Açıların Önemi

ASTROLOJİDE AÇILARIN ÖNEMİ

acilar1

Evren tamamen matematiksel bir düzen içinde işler. Güneş ve Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin izlemiş oldukları izafi döngüye Zodyak denir. Zodyak kuşağı (Ekliptik) 360°dir ve 12 eşit parçaya bölünmüştür. Her bir burç 30°’lik kadranlarla bir eve sahiplik yapmaktadır. Gezegenler ise sürekli hareket halindedir ve açılar sayesinde enerjilerini birbirlerine gönderirler. Bu enerjiler kimi zaman iyi, kimi zaman kötü etkiler yapmaktadır.

Astrolojide gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıkları açılarla tespit edilir. Haritada 0, 60, 90, 120, 180°’lik temel açılar yanında analizde değerlendirilmesi gereken bir çok açı derecesi mevcuttur.  Zodyak’ın ilk burcu Koç 0° ile başlar, 30°’den sonra Boğa’ya, 60° sonra İkizlere geçer ve bu böyle devam ederek 360° Balık ile son bulur. İki burç arasında 90° kare açı iken, 120° üçgen açıyı oluşturmaktadır. Her gezegen bulunduğu burçtan diğer burçlara iki 60°’lik sekstil, iki 90°’lik kare, iki 120° lik üçgen ve bir 180° lik karşıt açı oluşturur. Örneğin 10°’lik Yay burcundaki bir gezegen 10°’deki Kova burcuna ve 10°’deki Terazi burcuna 60°’lik sekstil açı yapar. Aynı noktadan Balık ve Başak burcuna kare açı yaparken tam karşısındaki İkizler burcuna 180°’lik karşıt açı yapmaktadır. Bazı açıların etkileri bireye kolaylık sağlarken, bazıları ise zorluk ve mücadeleye sebep olur. Sert açılar tıkanıklığa, geç elde etmeye neden olurken yumuşak açılar kişiye avantajlar sağlamaktadır. Zorlu açılar bireyin hayatında güçlükler yaşatırken aynı zamanda mücadele edebilme kapasitesini de ortaya çıkarır.

Açılar sayesinde gezegenlerin birbirine yaptıkları etkileri anlamamız mümkün olmaktadır. Hızlı hareket eden ve diğer gezegene yaklaşan gezegen enerjiyi gönderen, diğeri ise enerjiyi alan konumdadır. Dolayısıyla gezegenlerin doğaları da çok önemlidir. (Ay iki buçuk günde bir burç değiştirirken Venüs bir burçta yirmi beş gün, Satürn ise iki seneden fazla kalmaktadır.) İki gezegenin birlikte yaptığı açı olayların farklı şekillerde vuku bulmasına neden olur. Açının derecesi kadar hangi gezegen tarafından gönderildiği de son derece önemlidir. Örneğin; Kova Burcu’ndaki Venüs’ün 90°’lik Yengeç burcundaki Jüpiter’e kare açısı ile 90°lik Yengeç burcundaki Satürn’e etkileri bambaşka sonuçlar yaratmaktadır. Anlaşıldığı gibi gezegenlerin güçlü ve güçsüz oldukları burçlardaki konumları (Venüs benefik, Satürn malefik bir gezegendir) son derece önemlidir.

Hızlı gezegenler daha yavaş hareket eden gezegenlere yönelerek açı gönderirler ve gezegene yaklaştıkça açıların etkileri daha kuvvetlenir. Uzaklaştıkça bu etki zayıflar.

Açıların etki derecesi ‘ORB’ ile değerlendirilir. Bir gezegenin ne kadar etkili olacağı buna bağlıdır. Açı toleransı 0 ile 8° arasındadır. (60 °lik sekstil açısında tolerans -/+ 6 iken, 120°’lik üçgen açısında tolerans   -/+ 8 ‘dir. Örneğin Boğa burcunun 12°’sinde Venüs gezegeni, 18°’sinde ise Mars gezegeni olduğunu varsayalım. Bu pozisyon aralarında kavuşum açısı olduğunu gösterir. Boğa burcunun 12°’sinde Venüs gezegeni bulunurken 29°’sinde Satürn olduğunu varsayarsak bu açı toleransı içine girmemektedir. Açılar haritanın tamamını analiz etmemize yardımcı olduğu gibi kişinin hayatındaki potansiyel enerji döngülerine de ulaşmamıza imkan verir. Açı yapan ve alan gezegenin hangi evde konumlandığı da analizde çok mühimdir. 

 

Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji'nin ışığı yolunuza rehber olsun.

Sevgiyle kalın,

Karma Astrolog Jale Muratoğlu