Retro Gezegenler

RETRO GEZEGENLER

retro

Evrendeki tüm gezegenler hareket halindedir. Hepsi hem kendi yörüngelerinde, hem de Güneş’in etrafında dönmektedir. Bir gezegenin retro hareketinin ne olduğuna ve önemine gelince; Geosantrik  bakış açısına  göre gezegenlerin dünyanın çevresinde döndüğü kabul edilir. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken gezegenlerin hızı ile farklı hareket ettiği için, dünyadan bakıldığında kimi zaman gezegenler duruyor veya geride kalıyor, tekrar duruyo sonra ilerliyor görünümü algılanır. Aslında hiçbir gezegen geri hareket etmez, kendi yörüngesinde ilerlemeye devam eder. Ancak bu görünüm algıda yanılma yaratır. Gezegenlerin geri gitmesi yanılsamasına astrolojide “Retro” denir. Modern astrolojide gezegen retrolarının önemi büyüktür. Çünkü bir gezegen retro olduğunda kendisinde var olan enerjiyi yeteri kadar yansıtmaması söz konusudur.

Bir gezegenin doğum anında Retro olması kişinin yaşamında bazı olumsuz temaların var olmasına neden olabilir.  Örneğin bir kadının haritasında Venüs retrosu varsa bu bayanın erkeklerle ilişkilerinde problem yaşaması muhtemeldir.

Kişinin harita analizinde yorum yapılacağı zaman gezegenlerin retro hareketi büyük önem taşımaktadır. Özellikle Merkür retrosu döneminde yeni başlangıçlar yapmak doğru değildir. Yeni yatırımlara girişmek, gayrimenkul almak, önemli bir karara imza atmak, mal satmak vb. işlemlerinizi retro zamanı geçtikten sonraya bırakmanız önerilir. Retro zamanları yarım kalan işlerinizi toparlamak için en uygun zamandır. Geride bıraktığınız ne varsa derleyip toparlayabilir yolunuza devam edebilirsiniz.

RETRO GEZEGENLERİN ETKİLERİ

MERKÜR  RETRO

retro_mercury

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür en fazla 28 derece uzaklıkta kalır ve geri gitmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Geosentrik (yer merkezli) bakış ile bazı gezegenler kimi zaman sanki geri hareket ediyor gibi görülür. Geosantrik bakışta; Dünya evrenin merkezinde varsayılır,  gezegenler de etrafında dönmektedir. Tabii ki işin aslı böyle değildir; Güneş merkezde, gezegenler ve Dünya onun etrafında dönmektedir. Gezegenin hareket ediyor görüntüsünün nedeni; Merkür’ün hızının Dünya’nın hızından daha az olmasıdır. Gezegenler kimi zaman durağan pozisyona geçer. Dünya hızla seyrederken Merkür’e bakıldığında sanal olarak duruyor veya geri gidiyor gibi görünmektedir. Bu gezegen senede 2-3 defa retro olmaktadır ve bu hareketi 24 gün kadar sürmektedir. Merkür’ün Retro olduğu zaman diliminde; Merkür konularında bir takım aksaklıklar yaşanması muhtemeldir; özellikle iletişim, haberleşme, bilgi edinme. Bu nedenle bilgisayar sistemlerinin arızalanabileceği, verilerin alınmasında ve gönderilmesinde sorunların yaşanabileceği, insanlar arasındaki iletişimde yanlış anlamaların söz konusu olabileceğini hesaba katmak gerekir. Yeni atılımlar yapmak,  faaliyetlere başlamak uygun değildir. Bu zaman dilimini yanlışlara mahal vermemek için biraz sakinleme, dinlenme, geçmişte yarım kalan  dosyalar varsa onları bitirme, eksikleri tamamlama şeklinde değerlendirmek yerinde olacaktır. Merkür retrosu kişinin kendisi ile yüzleşme zamanıdır. Sorunları, problemleri, sıkıntıları fark etmek ve çözmeye çalışmak gereklidir. Başımıza gelen olayların gerçekleşme sebeplerini araştırmalı ve olayların derinine inmeyi istemeliyiz. Haritalarında Merkür retrosu olan kişiler bu dönemi daha olumlu şekilde yaşarlar.

 VENÜS RETRO

retro_venus

Venüs gezegeni her 1.5 senede bir, 42 gün süre ile geri hareket (retro) durumundadır.Venüs retro olduğu süreç Venüs’ün temsil ettiği konular hakkında düşünmemiz ve gelişmemiz gereken dönemdir. Venüs güzellik, estetik, aşk, ilişkiler, ortaklıklar, zenginlik konularını yönetir.Venüs retrosunda ortaklarımız ile ilgili bir takım problemler yaşamamız, ilişkimizde bazı farkındalıklar hissetmemiz, aşkımızla aramızda bir takım sorunların meydana gelmesi gibi durumlar söz konusudur.Venüs retrosu aynı zamanda bizim kendimize dışarıdan bakmamız, biraz içimize yönelmemiz gereken zamanlardır. Karşılaştığımız sorunların nedenleri üzerinde düşünmemiz, irdelememiz için güzel bir fırsattır. Bu süre zarfında ne kadar problemlerin köküne inersek ileriye o kadar güçlü ve sağlam temellerle devam etme imkanı buluruz. Haritasında Venüsü güçlü olan kişiler ve yönetici gezegeni Venüs olan, Terazi, Boğa insanları Venüs retrosundan daha çok etkilenirler.

MARS RETRO

retro_mars

Mars retrosu 2,5 senede bir gerçekleşir ve yaklaşık üç ay kadar sürer. Mars güçlü etkileri olan bir gezegendir. Kişinin içindeki enerjidir, motivasyonudur, yaşamda ayakta kalma hırsımız, savaşma kabiliyetimiz, cesaretimiz, fırsatları yakalama güdümüz onun etkisi altındadır. Mars retro olduğu dönemde içimizdeki enerjisi farklı noktalarda bizi zorlayıcı yansımalar meydana getirir. Örneğin hızlı, aktif, enerjik yapımız agresif, sinirli, kavgaya hazır bir ruh hali olarak kendini gösterebilir. Kendinizi patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebilirsiniz. Retro zamanında işlerin olumsuz aktığını, ruhumuzdaki dalgalanmaların bizi yorduğunu fark edebiliriz. Kendimizi karşı tarafa ifade ederken zorlanmalar, tıkanmalar yaşayabiliriz, daha pasif, dirençsiz, kararsız bir yapı sergileyebiliriz. Bu durum zihin ve beden sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Mars retrosu dönemi kendimizi sorgulamamız, kararlarımızı, duygularımızı bir elekten geçirmemiz için uygun dönemdir. Bunu yapabilirsek ilerleyen döneme daha hazırlıklı olur, karşımıza çıkan engelleri daha kolay aşma imkânı buluruz. Haritada Mars’ı kuvvetli olan kişiler bu dönemi daha rahat atlatarak kontrollü hareket edebilirler. Bunlar Koç ve Akrep burçlarıdır. Yapılması gereken Mars retrosu zamanında da kendimizi geliştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya, ileriye bakabilmek için geride bıraktıklarımızı temizleme zamanında olduğumuzu anlamaktır.

JÜPİTER RETRO

retro_jupiter

Jüpiter’in retro hareketi yaklaşık 120 gün sürer. Jüpiter genişleme, bolluk, bereket, büyük şanslar, hayata olumlu bakma, zenginlik, din, felsefe, farklı kültürler konularını yöneten gezegendir. Jüpiter retrosunda kişi bu konularda yaşamında ve ruhunda bir takım değişiklikler hisseder. Bu retro dönemi edinilen bilgilerin kafada karışıklık yaratmasına da neden olabilir. Bilgi açlığı içinde bir çok şey öğrenmek ve özümsemek isteği altında olan kişi bu kadar birikimi kafasında toparlayamayabilir, yeniliklere ulaşamadığı hissine kapılabilir. Jüpiter retrosunda içimizde geliştirdiğimiz düşünce kalıplarımız, inançlarımızı sorgulama imkânı bulduğumuz dönemdir. Zihinsel ve maddesel anlamda genişlememize engel olan hususları irdelememiz, bunların üstüne gitmemiz, neyin bizi engellediğinin farkında olmaya çalışmamız gereklidir. Bu içsel hesaplaşmayı yapabilmemiz için karşımıza bir takım olaylar çıkar, gözlerimizi açmamızı ister Jüpiter, yenilenmemiz için. Jüpiter’in yöneticisi olduğu Yay ve Balık burçları ve Yükseleni Yay ve Balık olanlar Jüpiter retrosundan daha fazla etkilenirler.

SATÜRN RETRO

retro_saturn

Satürn gezegeni senenin yaklaşık 130 günü retrodur. Satürn bizi eğiten, öğreten, gelişmemizi sağlayan, ağır ağır kişiliğimizi geliştirmemizi talep eden bir gezegendir. Hayattaki sorumluluklarımızı, yükümlülüklerimizi, gitmemiz gereken yönde eksiklerimizi gösterir. O bir bilgedir, karşımıza çıkan olaylarla yenilenmemiz ve başka bir ruha ve boyuta çıkmamız için yapmamız gerekenleri bize aktarır. Satürn’ün öğretilerini, önerilerini dinlerseniz ileriye doğru gidersiniz, olgunlaştığınızı hissedersiniz, sabır ve fedakârlık duygularınızda gelişim yaşarsınız, hedeflerinize ulaşmada bu duygularınızın gelişmesinin gerekliliğini öğretir size. Onu dinlemeyip göz ardı ettiğinizde ise hayatın akışında zorlanır, engellerle karşılaşırsınız. Satürn retrosu bizim geçmişe bakarak yenilenme zamanımızın olduğu dönemdir. Geçmişten ne getirdiniz, neyi yarım bıraktınız, neden tamamlayamadınız, ruhunuzu hangi konularda eğitmeniz gerekiyor bunları sorgulamalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak yerine geride bıraktıklarınıza yönelmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Retro zamanlarında kendinizde güçsüzlük, tutukluk, hedefi kestirmede zorluk, kendini zayıf hissetme gibi sorunlarla mücadele edebilirsiniz. Önemli olan içsel olana yönelmek ve değişime direnmemek ve sebatkar olmaktır.

URANÜS RETRO 

uranusUranüs retrosu yaklaşık 5 ay sürmektedir. Uranüs özgürlük, bağımsızlık, yenilik, geleneksellikten kopuş, yenilenme, toplumsal kurallara karşı fikirler sunma konularını temsil eden gezegendir. Uranüs kişiye bağlı olduğu zincirleri kırdırtır, onu belli kalıplardan çıkarır, ruhunu ve bedenini özgürleştirmek ister. Eski çağın kapanıp yeni çağın başlaması, büyük keşifler, büyük uyanışlar bu gezegenin etkisi ile olur.Uranüs retrosunda kişi bireysel ve ruhsal anlamda daha daha özgür olmak, bu duyguyu daha çok hissetmek ister. Bunu kısıtlayan engellere karşı asidir, fevridir ve bu duruma izin vermek niyetinde de değildir. Kişi her şeyi kendi bildiği gibi gerçekleştirmeyi, şartlara ve kurallara bağlı kalmaktan uzaklaşmayı, toplumsal baskıdan kaçışı yaşamak ister. Tabii ki bu duygular içinde kişi genele uyum sağlamakta zorlanır, kendini baskı altında, ruhen huzursuz hissedebilir. Kişi gelecekle ilgili olmadık hayallere kapılabilir, farklı gruplarla arkadaşlık kurma isteği doğabilir. Uranüs retrosu kişinin bilinçaltında sakladıklarını yüzeye taşıması, geçmişten getirdiği şartlanmalardan kurtulması dönemidir. Mazi bütün varlığıyla bilinçaltında kapalı kaldığında değişim ve dönüşüm mümkün olmaz.  Geçmişin kilitli kapılarını açmak, bu anahtarla oradaki düşünce kalıplarını yıkmak daha özgürleşmenin yolunu bulmak gereklidir. İnsan bunu bilinçli olarak yapabildiği takdirde ruhunu esaret altından kurtarmış olur. Ve ancak bu farkındalıkla geçmiş ve gelecek bir uyum halinde akmaya devam eder.

 NEPTUN RETRO 

reotro_neptun

Neptün retrosu yaklaşık 5 ay kadar sürmektedir. Neptün bilinçaltımızı, hayallerimizi, bilinmeyeni, gizemi temsil eden gezegendir. Neptün bize madalyonun diğer yüzünü gösterir, materyalist dünyaya bağımlı olmamızı istemez, maneviyata yönlenmemizi ister. Neptün aynı zamanda tüm sanatsal faaliyetlerin de yöneticisidir. Sanatçıların ilham kaynağıdır, onların eşsiz, olağanüstü, hayranlık verici eserler meydana getirmelerine neden olur. Bunların yanında Neptün fazlasıyla gerçeklikten uzaklaşma, hayallere kapılma şeklinde olumsuz etkilenmeler de veren bir gezegendir. Kişi pembe gözlükler takarak gereksiz bir Polyanna’cılık oynayabilir, kişileri ve olayları yanlış algılayabilir, onlar hakkında değerlendirmelerinde objektif olamayabilir. Neptün retrosunda birey metaryalist dünyaya, gerçekliğe sımsıkı sarılmak isteyen bir ruhta ise zorlanmalar yaşayacaktır. Çünkü bu retro kişiyi içselleşmeye, ruhsal dünyada derinleşmeye çağırmaktadır. Kişi yaşamındaki gerçeklerle yüzleşmelidir, acaba kendi hakkında ve çevresindeki kişiler ve olaylarla ilgili realitelerin farkında mı, yoksa hakikatler tamamen farklı mı? Kendinizi olduğunuzdan daha mı üstün görüyorsunuz? Acaba insanlar sizin hakkınızda aynı kanaatteler mi? Neptün kendinize ayna olmanızı, psikolojik olarak yenilenmenizi, kendinizi değerlendirmenizi ister.  Bu retroda bilinçaltı ve bilinç üstü birbiri ile çatışır, kişi kapatıp üstünden geçtiği özbenliği ile karşılaşır. Neptün retrosu yukarıya çıkmak için bir basamak olarak görülmelidir. Eğer bu retroda kendinizi daha iyi tanır, hayallerinizden uyanır, gerçekleri olduğu gibi görebilirseniz adımlarınızı daha sağlam atabilir ve yola daha güvenle çıkabilirsiniz.

PLÜTON RETRO

retro_pluton

Plüton retrosu yaklaşık 5 ay kadar sürer. Plüton yüksek güç ve enerjiyi, doğum ve ölümü temsil eden bir gezegendir. Plüton retrosunda kişi kendisini bastırılmış büyük bir enerjinin baskısı altında ve içsel anlamda öfke patlamalarına hazır hisseder. Sinirli, gergin bir yapı verir. Hem kendisine hem de çevresine zarar verme eğiliminde olabilir. Bilinmeyene, gizli olana ilgi artmıştır. Farklı çevrelere girme eğiliminde olabilir, daha süfli bir yaşam tarzını seçebilir. Enerjisi içe dönük olduğu için çevresindeki insanlara kendini ispatlama, ortaya koyma çabasını gözlemleyemeyebilir. Esrarengiz kişiler ve ortamlar ilgi çekici gelebilir. Plüton retrosu değişim ve dönüşüm yaşamamıza neden olur. Sakladıklarımızı, gizemli dünyamızı, bilinmeyenimizi ortaya çıkarma, ruhumuzu yenileme ihtiyarcımızı hissetme dönemidir. Bu farkındalığa ulaşmamızı ve bunu gerçekleştirmemizi ister. Başarı için kişinin derinliklere inmesi, ruhunu ve benliğini bilinçli olarak ortaya koyması, kendi eksikliklerini hissederek adeta yeniden doğması gereklidir. Değişime karşı koymak, eskiyi tekrar etmek olumsuz sonuçları da beraberinde getirecektir. Aynı yolda aynı tavır ve davranışlar ve yinelenen inançlarla yola devam etmek aslında geri gitmektir. Bunun açık gerçekliği fark edildiği  ölçüde başka bir boyuta geçmek, istekleri gerçekleştirme gücünü de o oranda yakalamak mümkün olabilir.

 Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji'nin ışığı yolunuza rehber olsun.

Sevgiyle kalın,

Karma Astrolog Jale Muratoğlu