Güçlü ve Zayıf Açılar

GÜÇLÜ, ORTA VE ZAYIF AÇILAR

Astrolojide bir haritanın 360°’lik açıya sahip olduğu ve 12 eşit parçaya bölündüğü kabul edilir. Her parça (ev) 30’ar °’lik açıya sahiptir. Harita analizi sırasında, 12 ev arasında gezegenlerin birbiri ile yaptıkları açılar değerlendirilir. Bu açıların bazıları olumlu ve güçlü etkilere sahipken (60’lık, 120’lik vb.), bazıları orta derece etkiye sahiptir. (Yarı 60’lık, 45’lik vb.)

 

orb

 

BİRİNCİL (GÜÇLÜ) AÇILAR

Ptolemaios’dan günümüze gelen 5 temel açı astrolojide son derece önemlidir. Bunlar kavuşum, altmışlık, kare, üçgen ve karşıt açılardır.

KAVUŞUM AÇISI(0°): 360°/1=360°

kavusumDairenin bire bölünmesidir. İki gezegenin kavuşum yapması yan yana olmaları anlamına gelir ki aslında aralarında bir açı oluşmaz. Bu birleşim gezegenlerin enerjilerinin birbirine karışmasına ve ortak bir enerji açığa çıkmasına neden olur. Merkür doğasındadır. Hem iyicil hem de kötücül sonuçlar doğurabilir. Bu durum tamamen kavuşum yapan gezegenlerin doğaları ve hangi burçta kavuşum yaptıkları ile alakalıdır. (Örneğin Jüpiter ve Mars’ın Balık burcunda kavuşum yaptığını farz edelim. Balık’ta Jüpiter yüceldiği için Mars’a nazaran daha avantajlı durumdadır. Burada Jüpiter Mars’ın olumsuz özelliklerini hafifletir, ancak Jüpiter’in büyüten ve genişleten enerjisi yorumda dikkate alınmalıdır.) Haritada bir kavuşum açısı olduğunda kişinin yeni başlangıçlar yapması muhtemeldir. Karşıt açı yoksa objektiflik zordur. İçe yönelik sübjektif bir enerjidir. Kişi kendi görüşlerine inanır ve bildiğini yapar. Konsantrasyon yüksektir. Bu sebeple etkisi de güçlüdür. Kavuşum noktasında ikiden fazla gezegen varsa önemli sinyaller verir. Özellikle Güneş ile 8 derecelik orb içerisinde kalan her gezegen yanık (combust) durumundadır ve etkisi son derece zararlıdır.

ALTMIŞLIK (Sekstil) AÇI: 360°/6=60°

60dereceİki gezegenin 60° açı ve 6° orb toleransıyla oluşturdukları açı kalıbıdır. Dairenin altı parçaya bölünmesiyle oluşur. Venüs doğasındadır. Bu açı kalıbı üçgen açıya oldukça benzemektedir. Fakat üçgen açı kadar akıcı enerjileri içinde barındırmaz. Üçgenler aynı elementle açı yaparken altmışlık açılar farklı  fakat birbiri ile uyumlu burçlar arasında meydana gelirler. Ateş burçları Hava burçlarına sekstil açı yaparken Toprak burçları da Su burçları ile uyumlu açı yapmaktadır. Venüs doğasındadır. Bu açı ile birbirine kontak kuran burçlar ortak hareket etmeye yönelirler. Aralarında bir ahenk vardır. Bu açı önümüze fırsatlar çıkarır ve bunları yakalamamız için bizi destekler. Ancak bu imkanların değerlendirilmesi kişinin çabasına bağlıdır. Farkındalık yaratan, olumlu bir enerjiye sahiptir. Hayattaki olumsuz olaylar karşısında koruma görevi vardır. Sanatçıların haritalarında bu açıyı görmek mümkündür.

 

KARE AÇI: 360°/4=90°

90dereceİki gezegenin 90° açı yaparak 9° orb toleransıyla oluşturdukları açı kalıbıdır. Dairenin dört parçaya bölünmesiyle oluşur. Mars doğasındadır. Kare açılar birbiri ile uyumsuz elementler arasında meydana gelir.  Hayattaki engellerin, zorlukların ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Haritada kare açı olduğunda kişinin hayatında mücadele, gerilim, güçlükler söz konusudur. Bu da bireyin üzerinde büyük bir baskı hissetmesine neden olur. Bu açı olumsuz gibi görünse bile kişinin güçlenmesi yönünde etkin rol oynar. Örneğin; spor yaparak kaslarını geliştiren biri  ile yapmayan arasındaki farkı düşünürsek durumu algılayabiliriz. Spor yapan kişi karşısına çıkan bir dirençle daha kolay baş ederken, diğeri mücadele dahi edemeyecektir. Hayatın zorlukları karşısında savaşma kapasitesi azdır. Kare açı yapan gezegenlerin yorumlanmasında gezegenlerin doğası da dikkate alınır. Sert etkili gezegenlerin yaptığı kare açının sonuçları yumuşak etkili gezegenlerinkine göre çok farklı olacaktır. Kare açı büyük enerjilerin ortaya çıkmasına neden olurken kişinin hayatında büyük bir imtihanla karşılaşacağını gösterir. Kare açı ile baş etmek için çıkan engelleri kabullenmek, direnç göstermemek ve harekete geçmek önemlidir. Bu durum kişiliğin güçlenmesine de sebep olmaktadır. Ortaya çıkan enerjinin fayda sağlayacak bir alana kanalize edilmesi gerekmektedir. Değişime ayak uydurulduğu taktirde olayların üstesinden gelmek daha kolaylaşacaktır. Aksi taktirde kişi sürekli duvara toslar ve aynı hatalarla mücadele etmek durumunda kalır. Haritalarında üçgen açısı çok olup, kare açısı olmayanlar daha geç olgunlaşırlar. Bunun sebebi hayatlarındaki zorlukların az olmasına bağlıdır. İlerleyen dönemlerde koşullar değişeceği için olumsuz durumlarla  mücadele etme kabiliyetleri gelişmeyecek ve dayanıklılık göstermekte güçlük çekeceklerdir.

ÜÇGEN AÇI: 360°/3=120°

120dereceİki gezegenin 120° açı yaparak 9° orb toleransıyla oluşturdukları açı kalıbıdır. Dairenin üç parçaya bölünmesiyle oluşur. Jüpiter karakterindedir. Hayattaki kolay ve zahmetsiz gelen şansları, fırsatları, rahatlığı, doğuştan gelen yetenekleri gösterir. Baskı ve gerilimden uzak olduğu için kolay akan enerjilerdir. Olumlu bir açıdır. Doğum haritasında üçgen açıları fazla olan kişiler karakter olarak mücadele edemeyen, tembel, umursamaz yapıda olurlar. Bazen kare açılar öylesine zorlayıcı olur ki; kişi direncinin son noktasına geldiğini düşünür. İşte bu durumda üçgen açılar kare açıların yarattığı baskıyı hafifletir, bireyi keyif aldığı bir alana kanalize ederek tekrar motive olmasına ve enerji ile dolmasına olanak verir. Üçgen açılar şifalandırıcı niteliktedir. Kabullenici yanımızı ortaya çıkarır. Gerilimli açılardaki yetersizlik hissi, hayal kırıklıkları kendimizi tüketmemize neden olurken üçgen açılar sayesinde bu duygulardan kurtulabiliriz. Üçgen açılar bizi mutlu ederken ruhsal açıdan büyümemize fazla yardımcı olmaz. Haritada üçgen açılara sahip olanlar hayatta daima işin kolayına kaçan bireylerdir. Muhtemelen her istedikleri önlerine gelir.

KARŞIT AÇI : 360°/2=180°

180dereceDairenin iki parçaya bölünmesi ile oluşur. Satürn doğasındadır. Kutupsallık söz konusudur. Ben sen, Ying Yang vb. iki gezegen birbirine 180 derecelik açı ile konumlanmıştır. Terazinin iki ucu gibidir. Karşıt burçlar birbiri ile uyumlu elementlere sahiptir. Hava ile Ateş (Kova ile Aslan), Toprak ile Su (Boğa ile Balık) elementi karşıt açılar yaparlar. Karşıt açılar birbirlerini destekleyen ve ihtiyaç duyan niteliktedir. Karşılıklı bir alışveriş söz konusudur. Haritada karşıt açılar çoksa bireyin davranışlarında aşırılıklar, kararsızlıklar söz konusudur. Bir örnek vermek gerekirse; Jüpiter ile Neptün’ün 180°‘lik konumundan dolayı birey hayalci, gerçeklerden uzaklaşan, kararsız, savurgan bir kişilik gösterecektir. Karşıt açılar özellikle ilişki alanında ortaya çıkar. Bir beraberliğin devamı için iki tarafında karşılıklı birbirine fedakarlık yapması, dengeyi kurması, birbirinin aşırılıklarını gidermesi gereklidir. Karşıt açı aslında her olayın iki yönünü de düşünmeyi, hesaba katmayı bize öğretmeye çalışır. Kişi olayların farkında olsa da hangi uca gideceğini bilemez. Denge kurmak çok önemlidir. İstikrarsızlık ve etkilenmeye açık bir yapı vardır. Objektif olmak oldukça zordur. Haritada karşıt açı olması aslında iyi bir durumdur. Çünkü bu açı sayesinde farkındalık sahibi olunur. Kişinin hayatına çatışma getirmesine rağmen önüne çıkan farklı alternatifleri görmeye başlamasına sebep olur. Karşıt açıyı Güneş ve Ay’ın birbirlerine 180° açı yaptıkları ana, yani Dolunay’a benzetebiliriz. Bu dönemlerde tansiyon yükselse bile yapılan işleri sonuçlandırabilme gücü elde edilir. Her halükarda karşıt açının varlığı tercih edilir. Çünkü bu sayede birey madolyonun diğer yüzünü görürken daha esnek, empatik olma ve kişiliğini geliştirme fırsatını yakalayabilir.

İKİNCİL AÇILAR (ZAYIF) AÇILAR

Eski astrologlar tarafından kullanılmayan bu açıların incelemeler sonucunda  son derece önemli olduğu anlaşılmıştır. İkincil açılar zayıf açılar olarak yorumlanmamalıdır. Bu açılardaki en belirgin özellik; bağlantısız ve aynı tabiatta olmayan burçların birbirleri ile temasıdır. Örneğin; 1. Ev ve 8. Ev birbirini görmez (iki ev arasında 220°‘lik bir açı vardır), ancak bu evlerde konumlanan gezegenler arasında 150°‘lik bir açı varsa, bu durum analizde son derece önemlidir.

SEMİ -SEXTİLE Dodesil Açı (YARIM ALTMIŞLIK) : 360°/12=30°

30dereceBu açı birbirlerini görmeyen iki veya daha fazla gezegenin 30° açı yaparak 2° orb toleransıyla oluşturdukları açı kalıbıdır. 60° olan sextile açının yarısıdır. Haritanın durumuna göre yumuşak, sert ya da nötr açı olarak yorumlanır. Bu açı kötücül değil ama kişi açısından zorlayıcı bir etki yaratır. Ancak bu zorlanma kişinin hayatında büyük travmatik değişimlere neden olacak nitelikte değildir. Daha çok gündelik ve küçük olayların can sıkıntısını gösterir. Haritada bu açı kalıbına örnek vermek gerekirse; 20° Boğa’daki Venüs ile 18° İkizler’deki Neptün arasındaki açı bireye doğal sanatsal yetenekler verirken başarı elde edilebilmesi için bunun üzerine gidilmesi gerekmektedir. Tabii ki harita bir bütündür. Yorum için tüm açıların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

NOVİLE AÇI360°/9=40°

İki gezegenin 40° açı yaparak 2 ya da 3° orb toleransıyla ile oluşturdukları açı kalıbıdır. Dairenin dokuz parçaya bölünmesiyle oluşur. Ruhun büyümesi, hayatın amacı, ruh eşi, inanç, umutlar, arzular, misyon, felsefe, ruhsal öz ile alakalı konularda bizi aydınlatır. Özellikle evlilik durumunu incelemek için bu açıya bakılır. Daha çok Vedik Astroloji’sinde kullanılır. Geçmiş hayat ve  Karma konularında da bilgi verir.

SEMİ- SQUARE Oktil Açı  (YARI KARE) 360°/8=45°

45dereceİki veya daha fazla gezegenin 45° açı yaparak 3°orb toleransı ile oluşturdukları açı kalıbıdır. Dairenin sekiz parçaya bölünmesi ile oluşur. Zorlayıcı bir açıdır. İçsel olarak sıkkınlık, stres ve gerilim getirir. Özellikle kişi hayatında objektif olamadığından hatalarını fark edemez ve sürekli başkaları ile iletişim anlamında problemler yaşar. Bazı haritalarda etkisi az olmakla birlikte bazılarında sabit kare kadar önemli sonuçlar doğurabilir. Örneğin; Mars/Güneş yarım karesi kişinin mücadele etme kapasitesinin az olduğunu gösterirken, olaylar karşısında doğru zamanda doğru adımlar atamamasına neden olmaktadır.

SEPTİLE AÇILAR

Bu açılar dizisi üç tanedir. Septil açı 51°, Biseptil açı 102°, Triseptil açı 154°’ lik açıdır. Dairenin yediye bölünmesi ile ortaya çıkan irrasyonel açılardır. Bireyin kişiliğine yönelik takıntılı (kompülsüf), açıklanamayan, tuhaf hal, tavır ve davranışlarını gösterir. Bu açı kalıbına sahip birey gerçekçilikten uzak, mantık dışı hareket ederken sabit fikirli ve kalıplarının dışına çıkamayan saplantılı bir kişilik sergiler. Bir misyon için kendini adayan, toplumdan kendini soyutlayan, spritüel anlamda güçlü bir ruha dikkat çekebilir.

QUİNTİLE AÇI (BEŞLİK)360°/5=72°

72dereceİki veya daha fazla gezegenin 72° açı yaparak 1° orb toleransı ile oluşturdukları açı kalıbıdır. Dairenin beş parçaya bölünmesi ile oluşur. Yumuşak açı sayılır. Haritadaki konumuna göre kişinin hangi alanda  üstün yeteneklere sahip olduğunu gösterir. Bu açı kalıbına sahip birey tabiatında hem çok yaratıcı, zihinsel anlamda da yüksek potansiyele sahiptir. Örneğin 15° Başak’ta Güneş ile 26°’ki Akrep Satürn quintile açısı; bireyi ciddi, sorumlu, disiplinli, çalışkan yaparken yeteneklerini daha sistemli ve düzenli bir şekilde ortaya koymasına imkan verecektir.

SESQUİQUADRATE AÇI 360°/8×3=135°

135dereceİki veya daha fazla gezegenin 135° açı yaparak 3° orb toleransı ile oluşturdukları açı kalıbıdır. Genellikle çocukluk döneminde ebeveynlerin yanlış eğitimleri sonucunda, ileriki yaşlarda ortaya çıkan problemlere işaret eder. Kare açıya benzeyen stresli, mücadeleci, problemli bir açıdır. Birey ütopik düşüncelere sahiptir. İmkansız isteklerin peşinden gidilmesi ve bunların gerçekleşmemesi gerilimin artmasına neden olur. Yanlış zamanda gereksiz konuşmalar, kontrolsüz davranışlar sergileme ihtimali vardır. Bu durum kişinin hayatını bir anda kabusa çevirebilir. Sağlık astrolojisinde faydalanılır.

Bİ-QUİNTİL AÇI (ÇİFT BEŞLİK) 360°/5×2=144°

İki veya daha fazla gezegenin 144° açı yaparak 1° orb toleransı ile oluşturdukları açı kalıbıdır. Yumuşak etkili açıdır. Haritanın konumuna göre bireye hayatta güzel şeyler sunar. Kişi kibar, mağrur ve asil davranışlar sergiler. Bu açı kalıbına sahip bireylerin yaratıcı yönleri son derece yüksektir. İçlerinde deha niteliğinde, üretken, büyüleyici bir enerji barındırırlar. Sanat, moda alanlarında başarılı kişilerin haritalarında bulunur.

QUİNCUNX (BİRLEŞMEYEN AÇI) 360°/12×5=150°

150dereceİki veya daha fazla gezegenin 150° derece açı yaparak 2° orb ile oluşturdukları açı kalıbıdır. İki gezegen de aynı element ve nitelikte değildir. Bu yüzden birbirlerini anlayamazlar ve tamamlayamazlar. İçsel gerilim çoktur, kişi bir ikilem içindedir. Bu da sağlık problemlerini beraberinde getirir. Birey tarafından uzun bir süre fark edilmeyebilir. Haritadaki bu açı kalıbını harekete geçiren bir gezegen transiti ile birlikte, kişi olayların aniden gün yüzüne çıkması ile gerçeklerle yüzleşir. Bu açı kötücül değil ama kişi açısından zorlayıcıdır. Üstesinden gelmek için farkındalığı geliştirmek gerekmektedir. Bu sayede ancak olayları değişik yönleri ile algılamak, farklı pencerelerden bakmak mümkün olur. Birey hayatındaki zorluklara odaklandığı için bilincindeki asıl problemi görmekte zorlanmaktadır. Özellikle Güneş ve Ay’ın jenerasyon gezegenleri (Uranüs, Neptün, Plüton) tarafından transit edilmesi kazalara neden olabilir. Mars ve Satürn transitinde ise dikkatsizlikten dolayı sakarlıklar meydana gelebilir.

 

 

 Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

 

Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji'nin ışığı yolunuza rehber olsun.

Sevgiyle kalın,

Karma Astrolog Jale Muratoğlu