Açı Kalıpları

AÇI KALIPLARI

Gezegenler haritada bazı açılar oluştururlar. İki veya daha fazla gezegenin birbiri ile yapabileceği bir çok açı bulunmaktadır. Harita analizi yaparken bu açılar değerlendirilir. Gökyüzünde sürekli hareket halinde olan gezegenlerin zaman geçtikçe birbirleri ile yaptıkları açılar da değişiklik gösterir. Bazı açılar haritada çok kuvvetli etkiler oluşturur. Zaman içerisinde transit bir gezegenin o noktayı tetiklemesi ile harekete geçer. Açıların hesaplanması için haritadaki iki gezegenin birbirine olan mesafesi dikkate alınır. Açılar, 360° olan (12 ev 30’ar °’lik kadranlarla birbirinden ayrılır, her bir derece ise 60 dakikadır.) Zodyak’ın katlara bölünmesiyle meydana gelir ve her birinin etki gücü farklıdır. Bunu gezegenlerin derecelerini dikkate alarak, aralarındaki orb farkına göre hesaplamak gerekir. İki gezegenin dereceleri belli bir orb içindeyse etkisi de ona göre değerlendirilir. Örneğin kavuşum açısı yapan iki gezegen 0 – 8 ° ‘lik orb içindeyse etkisi kuvvetli olacaktır. Olumlu ve olumsuz olarak değişkenlik gösterir.

 

T -KARE

tkare

Bu açı kalıbında üç veya daha fazla gezegen etkileşim altındadır. İki gezegen 180°’lik karşıt açı içerisindedir ve üçüncü bir gezegene kare açı yapmaktadır. Her üç gezegen de genelde aynı niteliktedir. Dengesiz bir açıdır. İki karşıt gezegene kare açı yapan gezegen Apex olarak isimlendirilir. Bu gezegen yorumda çok önemlidir. Apex’teki gezegenin potansiyeline göre bireyin iki karşıt açıyı dengeleyerek hayatındaki problemlerle başa çıkması gerekmektedir. Apex’teki gezegenin karşısındaki ev ve burç çıkış noktasıdır. Çünkü burası problemleri nasıl dengeleyeceğimiz ve çözebileceğimizi bize gösterir. Bu açı kalıbının ortaya çıkardığı enerji kişinin hayattaki hedeflerine gitmesinde itici bir güç olacaktır.

 

Öncü T-Kare: Öncü Burçlar Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak’tır. Haritasında Öncü T- Kare olan insanlar büyük bir enerji ile doludurlar. Kendilerine olan güvenlerinden dolayı bir çok dalda girişim yapmaktan kaçınmazlar. Yöneldikleri işler de son derece zorludur. İyi bir imaj sergilemek ve taktir görmek isterler. Bu kişilerin yapması gereken iyice düşünüp tartmadan hiç bir projeye başlamamak, kendini kontrol edebilmeyi öğrenebilmektir. Fiziksel anlamda oldukça aktif ve dinamik olmaları nedeniyle sabırlı bir tutum geliştirmeleri gerekmektedir.

 

Sabit T-Kare: En zor açı kalıbı olarak bilinir. Sabit burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) arasında oluşan açı kalıbıdır. Haritasında Sabit T- Kare olanlar kendilerine ait her şeye sıkı sıkı bağlı olan kişilerdir. Sahip olma hırsları çok yüksektir. Hedeflerine kitlenen ve her türlü zorluğa göğüs gerebilen yapıya sahiptirler. Maddi gücü güvenlik için çok gerekli görürler, bu nedenle de oldukça önemserler. Geleceklerini güven altına alma adına bir çok girişimde bulunurlar. Düzenlerini bozacak, tehdit oluşturacak kişilere karşı acımasız bir tutum sergileyebilirler. Özellikle Apex’teki gezegenin doğası ile alakalı, kişi çok büyük duygusal dalgalanmalara girebilir. Bunun en büyük çözümü ise içlerindeki hırsı dinginleştirmek ve değişime direnç göstermemektir.

 

Değişken T-Kare: Değişken burçlar (İkizler, Başak, Yay, Balık) arasında oluşan açı kalıbıdır. Haritasında Değişken T- Kare olanlar stres altında kaldıkları zaman sinirsel gerginlik yaşamaya yatkındırlar. Anı yaşamayı seven, geleceğe dönük planlar yapmaktan hoşlanmayan yapıları onları amaçsız yapar. Odaklanma sorunu yaşadıkları için çok yönlü olan zihinlerini bir noktaya konsantre etmeleri zordur. Hayatta karşısına çıkan her imtihan bireyin zorluklarla kararlı bir şekilde mücadele etmesini öğrenmesi içindir. Kişi doğası gereği zihinsel anlamda zorlanacaktır.

 

UÇURTMA

ucurtma

Uçurtma açı kalıbında üç gezegen 120°’lik açı ile birbirlerine bağlanır ve büyük bir üçgen oluşturur. Dördüncü bir gezegen karşıt evde bulunurken üç gezegenden ikisine 60°lik açı meydana getirir. Uçurtmanın kuyruğunu andıran şekil görüntüsü ortaya çıkar. Uçurtmanın kuyruğu konumundaki dördüncü gezegenin bulunduğu burç ve ev, başkalarından elde edilebilen kaynakları gösterir. Uçurtma durumunda karşıtlık yapan gezegen, büyük üçgenin enerjisinin çıkış kapısı gibidir ve burası Apex’tir. Üçgen açıdan daha aktif ve hedefe gitme konusunda daha kararlı bir açı kalıbıdır. Var olan yeteneği ortaya çıkarmada yardımcı olur.

 

YOD – TANRININ PARMAĞI

tanrininparmagi

Bu açı kalıbında iki gezegenin 60°’lik birbirine yapmış oldukları açı, 150°’lik açıyla üçüncü bir gezegene açı yapar. Bu ev ve burç Apex noktasıdır. Bilinç yüzeyine çıkmamış çok derinlerdeki gizli bir enerjidir. Haritada Yod açısı varsa ve bu noktalara transit eden bir gezegen açı (kavuşum, üçgen, kare vs.) yaparsa Yod harekete geçer ve bu enerjiyi dışarıya çıkartır. Korku ve panik, becerememe duygusu sık sık yaşanabilir.  Eğer kişi kendini kontrol edebilir ve akışa bırakabilirse gizli kalmış potansiyellerini ortaya çıkartabilir.

 

BÜYÜK KARE (GRAND CROSS)

buyukkare

Bu açı kalıbında dört gezegen bulunur. Her gezegen aynı niteliğe (öncü, sabit veya değişken) sahiptir ve birbirlerine 90°’lik açı yaparak büyük kare açı kalıbını oluştururlar. Dolayısıyla büyük kare açıda 2 tanede karşıt açı bulunmaktadır. Stresli, güçlük veren, mücadeleli bir açıdır. Kişi zorluklarla savaşırken içinde çok büyük bir hırs oluşur ve amacına gitmek için yüksek tempoda efor sarf eder. Örneğin üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin mücadelesi, gece gündüz çalışması gibidir. Azim ve istek olduğu müddetçe başarı arkadan gelecektir. Eğer kişi rehavete kapılır ve zorluklarla başa çıkmaya çalışmazsa hayal kırıklığı yaşayacaktır. Doğum haritası büyük kare enerjisini kontrol etmeye müsait değilse bireyin hayatında kayıplar, belirsizlikler ve başarısızlıklar hüküm sürer.

Öncü Büyük Kare: Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak’tır. Haritasında Öncü Büyük Kare’ye sahip olan kişiler sabırsız, yerinde duramayan enerjilere sahiptir. Buradaki en büyük handikap; bireyin sürekli yeni başlangıçlarda bulunmak isterken sabırsızlık göstermesi ve işi tamamlamadan bırakması olacaktır. Öncü büyük kare içerisinde meydana gelen karşıt açılar ise; bireyin daha dengeli olması için onu zorlar. Bu kişi kendini ve fikirlerini ön plana almaktansa başkaları ile uyum içerisinde çalışmayı öğrenmelidir. Aksi taktirde hayatta başarılı olması zordur.

 

Sabit Büyük Kare: Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova’dır.  Haritasında Sabit Büyük Kare olanlar iradesi güçlü olan ve isteklerinin peşinde koşan insanlardır. Kolay kolay sarsılmazlar. Kişi hedefine aşırı bir şekilde odaklanır ve sarsılmadan yolunda ilerler. Buradaki en büyük handikap; bireyin hırslarının kurbanı olabilmesi, üzerinde büyük bir baskı hissetmesidir. Sabit büyük kare içerisinde meydana gelen karşıt açılar ise kişinin kendi fikirlerini baskı ile kabul ettirmeye çalışması, otoriter bir yapı sergilemesi ve  barışçıl bir tutumdan kaçınması durumlarını ortaya çıkarır. Birey karşı tarafı dinlemeyi ve esnek olmayı öğrenmelidir.

 

Değişken Büyük Kare: Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık’dır. Haritasında Değişken Büyük Kare olanlar sinirsel olarak gergin, fevri ve çok hızlı düşünen insanlardır. Kişinin zihinsel olarak bir çok alanda aktif halde bulunması söz konusudur. Her konuda fikir sahibidir, fakat bunları hayatına geçirecek disiplini kendisinde bulamaz. Bir işe konsantre olması ve odaklanması çok zordur. Mücadele gücü zayıftır. Değişken büyük kare içerisinde meydana gelen karşıt açılar ise kişinin hedeflediği noktaya gidebilmesi için aklını, çözüm yeteneğini, uzağı görebilme kabiliyetini geliştirebilmesini öngörmektedir. Kişi bunu yapabilirse hayatta büyük başarılar elde edebilir.

 

 

MİSTİK DÖRTGEN

mistikdortgenİki karşıt açının ucu bir üçgen ve bir de altmışlık ile birleştiğinde ortaya çıkan açı kalıbıdır. Stresli bir açıdır. Mistik temalar içerir. Elde edinilen tecrübeler doğru kanalize edilirse kişiye çok büyük getiriler sağlar. Var olan yeteneklerin zamanla ortaya çıkması, sabırla geliştirme imkanı vardır.

 

STELLİUM

stelliumÜç ya da daha fazla gezegenin herhangi bir burçta yakın derecelerde kavuşum açısı yaparak bir güç merkezi oluşturdukları açı kalıbıdır. İki burç arasında kalan evlerde yoruma katılmalıdır. Kişinin hayatta gideceği yön kavuşumun yaptığı merkezde gizlidir. 

 

BÜYÜK ÜÇGEN

buyukucgen

Aynı elemente sahip (ateş, toprak, hava, su) üç burcun içine konumlanan üç gezegenin birbirine yaptığı 120°’lik açıya denir. Kişinin hayatına zahmetsizce akan enerjileri gösterir. Şans getiren faktörler mevcuttur. Fakat başlıca handikabı; kolayca elde edilen olanaklar sonucu kişi hayatla mücadele etmeyi bilmez. Haritada kare açı yoksa bireye tembellik verir.

Ateş Burçlarında Büyük Üçgen: Ateş burçlarının (Koç, Aslan, Yay) 120°’lik açı ile oluşturdukları büyük üçgendir. Bu açı kalıbına sahip bireylerin yaratıcı yönleri son derece yüksektir. İçleri yaşama sevinci ile doludur. Bir işe adım atmak için başkalarından teşvik beklemezler. Son derece vizyon sahibi, cesur, özgüvenleri yüksek,  şartları kendi lehine çevirebilme ve risk alma kapasitesine sahiptirler. Enerjik yapıları girdikleri ortamlarda dikkat çekmelerine sebep olur. Doğal ve içten tavırları, ortama uyum sağlama kabiliyetlerinin yüksek olmaları sebebiyle toplumda aranan kişilerdir.

Toprak Burçlarında Büyük Üçgen: Toprak burçlarının (Boğa, Başak, Oğlak) 120°’lik açı ile oluşturdukları büyük üçgendir. Bu açı kalıbına sahip bireylerin en belirgin özelliği; yarınlarını güvence altına almak için para kazanma yollarını iyi bilmeleridir. Kendilerine güvenleri oldukça yüksek, somut şeylere değer veren, maddiyatçı, dayanıklı ve inatçı yapıdadırlar.

Hava Burçlarında Büyük Üçgen: Hava burçlarının (İkizler, Terazi, Kova) 120°’lik açı ile oluşturdukları büyük üçgendir. Bu açı kalıbına sahip bireylerin en önemli özellikleri; entelektüel ve iletişim yeteneklerinin çok yüksek olmasıdır. Son derece zekidirler ve problemlere pratik çözüm bulabilirler. Soyut kavramları zeka süzgeçlerinden geçirerek mantıkları ile değerlendirmeleri ile öne çıkarlar. Karşı tarafın düşüncelerine saygı duyan, uzlaşmacılığa yatkın, yenilikçi bireylerdir.

Su Burçlarında Büyük Üçgen: Su burçlarının (Yengeç, Akrep, Balık) 120°’lik açı ile oluşturdukları büyük üçgendir. Bu açı kalıbına sahip bireylerin en önemli özellikleri; önsezilerinin kuvvetli olmasıdır. Empati yeteneklerinin güçlü olması sebebiyle karşı tarafla rahatlıkla diyalog kurabilirler. Duygusal, subjektif, fedakar, romantik, maneviyata önem veren, hassas yapıdadırlar.

 

DAVUDUN YILDIZI

davutunyildizi

Ender görülen altı köşeli yıldız görünümünde bir açı kalıbıdır. Altı tane sextile açı birbiriyle bağlantıdadır. (Altı sextile üçgen, üç karşıt, iki büyük üçgen, altı uçurtma, üç mistik dörtgen içerir.) Özel yetenekler kişide mevcuttur. Ortaya çıkması kişinin bu enerjileri dengeli bir şekilde kullanmasıyla alakalıdır.

 

 

Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji'nin ışığı yolunuza rehber olsun.

Sevgiyle kalın,

Karma Astrolog Jale Muratoğlu