Mitoloji Sözlüğü

Mitoloji Sözlüğü

AGEMENNON: Yunan Mitolojisinde Krallar arasında en önemlisidir. Büyük savaş Trio’nun kumandanıdır.

AGAMEDES:  Apollo Tapınağını yapan ünlü heykeltıraş ve mimardır.

AEGEE: Athena’nın Kralı veTheseus’un babasıdır.

AGLAIA: Üç Kharitlerden biridir.

AİDONEUS: Yeraltı Tanrısı Hades’in diğer adıdır.

AİOLOS: Mitolojide Rüzgâr Tanrısının adıdır.

AKTOR: Poseidon’un oğlunun adıdır.

ALBUNEA: Mitolojide bir peri kızıdır.

AMAZONLAR: Kendi krallıklarını kurmuş, dehşetli, güçlü savaşçı kadın ordusu. Therme çayı kıyısında yaşarlardı ve aralarında hiç erkek bulunmazdı.

AMOR: Aphrodite ‘in oğlu Eros’un diğer adıdır.

AMYKOS: Denizler Tanrısı Poseidon’un oğlunun ismidir.

ANANKE: Mitolojide insan şeklinde Tanrı’nın ismidir.

ANDROMEDA: Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızının adıdır.

ANTEROS: Aphrodite ve Yer altı Tanrısı Ares’in oğlunun ismidir.

ANUBIS: Mısırda Ölüler Tanrısının ismidir.

APHRODITE: Yunan Mitolojisinde Aşk ve Güzellik Tanrıçasının ismidir.

ARES: Savaş Tanrısıdır, Zeus’un oğludur.

ARION: Demeter’in Zeus’tan olan oğlunun ismidir.

ATALANTE: Artemis’in av arkadaşı, Arkaida’lı avcının ismidir.

ATHENA: Mitolojide Zeka Tanrısının adıdır.

BEREO: Adonis ile Aphrodite’in kızının ismidir.

CAMENTA: Romalı Doğum Tanrıçasının adıdır.

CENTIMANILER: Mitolojide yüz kollu devlere verilen isimdir.

CUBİDO:  Aşk Tanrısı Eros’un diğer adıdır.

DAMASTER: Poseidon’un oğullarından birinin adıdır.

DAPHNE: Mitolojide Apollon’un güzel aşkı, peri kızının adıdır.

DEIPHOBOS: Hector’un kardeşi, Priamos’un oğlunun ismidir.

DEMETER: Mitolojide Yunan halkının en çok sevdiği Tanrılardan, toprak ve ürün Tanrısının adıdır.

DESPOINA: Demeter’in Poseidon’dan olan kızının ismidir.

DIANA: Artemis’in diğer adıdır.

DIONE: Okeonos’un kızının ismidir.

DODONA: Zeus’un Tapınağının ismidir.

DRYAD’LAR: Mitolojide ormanda yaşadıklarına inanılan ağaç perilerinin ismidir.

DRYAS: ARES’in oğullarından birinin ismidir.

EGYPTOS: Mısıra ismini veren Poseidon ve Nil Nehrinin oğlunun adıdır.

EKHIDNA:  Mitolojide gövdesi kadın kuyruğu yılan ola ejdere verilen isme denir.

ELYSION: Yeraltı cennetine verilen isimdir.

EOLOS: Rüzgarların bekçisinin ismidir.

EPAPHOS: İo’nun Zeus’dan olan oğlunun ismidir.

EPHIMETHEUS:  Mitolojide akıllı Prometheus’un akılsız bilinen kardeşinin adıdır.

ERATO: Dokuz ilham perisinden birisinin adıdır.

ERIKHTHONOIOS: Hephaistos’un yere saçılan tohumlarından varolan, yarı insan, yarı yılan olan Tanrıdır.

EROS: Aphrodite’in oğlunun adıdır.

EUROPA: Telepassa’nın Agenar’dan olan kızı. Avrupa Bölgesi adını bu Tanrıdan alır.

EURYPAESSA: Hyperion’un karısının ismidir.

FATUM: Şans Tanrısının ismidir.

FERONIA: Mitolojide Çeşme ve Ormanların Tanrısının ismidir.

FLORA: Bitkilerin Tanrısının ismidir.

GAIA: Bütün Tanrıların soylarının ondan geldiğine inanılan Toprak Tanrıçası.  Büyük Tanrı Uranüs’ün hem annesi hem de karısıdır.

GENIUS: Roma’da herkesin bir meleğinin olduğuna inanılırdı. Bu meleğin adı Genius’tur.

GYGES: Yüz elli, yüz başlı Titan. Uranüs ile Gia’nın oğlunun ismidir.

HADES: Kronos’un oğludur, Yer altı, ölüler Tanrısıdır.

HEBE: Hera’nın Zeus’dan olan oğludur, gençlik ve güzellik veren Tanrıdır.

HELIKE: Çocukluğunda Zeus’u beslediğine inanılan peri kızıdır.

HELLEN: Yunanlılara verilen isimdir, bütün Yunanlılar’ın babası Deukalion’un oğlunun ismidir.

HELIOS: Güneş Tanrısının ismidir. Hyperion ve Theia’nın oğludur.

HERA: Zeus’un hem kardeşi hem de karısıdır, baş Tanrıçadır.

HERAKLES: Latince’de Hercule diye isimlendirilen, kuvvet Tanrısı, Zeus’un oğludur.

HERMES: Tanrılar arasında haber getirip götürdüğüne inanılan Tanrının ismidir.

HESPEREIDLER: Güneşin battığı yerde yaşayan perilerin ismidir.

HIRODYELLER: Tanrıların kölelerine verilen isimdir.

HORA: Zeus ile Themis’in üç kızıdır. Mevsim Tanrıçalarıdır.

IAPETOS: Prometheus ‘un babasının ismidir.

IDAEOS: Helen’in Paris’ten olan oğlunun ismidir.

INAKHOS: Argos’un Kralının ismidir.

IOBATES: Lykia’nın Kralının ismidir.

IRIS:  Thamus ile Elektra’nın kızının ismidir.

JUTURNE: Roma Mitolojisinde su kaynağı Tanrısına verilen isimdir.

KABARNOS: Hades’in Demeter’in kızını kaçırdığını haber veren gencin adıdır.

KAPADAKIA: Amozonların yaşadığı bölgenin adıdır.

KAYSTROS: Lydia’da akan bir çaya verilen isimdir.

KEPHEUS: Andromeda’nın babasının ismidir.

KERES: Demeter’in Latince adıdır.

KEREOSSA: İo’nun Zeus’tan olan kızının adıdır.

KHARITLER: Letafet perilerine verilen isimdir.

KHRONOS: Gögün sembolüdür.

KIMMER’LER: Yeraltına inenlere ve onların yaşadıkları karanlık yere verilen isimdir.

KORA: Demter’in kızı Persehphone’nin diğer adıdır.

KYBELE: Mitolojide Tanrıların anasına verilen isimdir.

KYKNOS: Poseidon’un oğullarından birinin ismidir.

LEARTES: Odyseus’un babasının adıdır.

LAMIA: Poseidon’un kızlarından birinin ismidir.

LAR: Romada ocakbaşı Tanrısına verilen isimdir.

LETO: Apollon ve Artemis’in annelerinin ismidir.

LUNA: Roma Mitolojisinde Ay Tanrıçasına verilen isimdir.

MARKIS: Hera’nın süt annesinin adıdır.

MELIADES: Uranüs’ün kanının damlalarından doğan perilere verilen isimdir.

MERCURIUS: Hermes’in Latince adıdır.

MINERVA: Roma Mitolojisinde Zeka Tanrısının adıdır.

MOIRA’LAR: Zeus ve Themis ‘in kızlarının ismidir, Kader Tanrıçalarıdır.

NEKTAR:  İçildiği zaman ölümsüzlük veren içkiye verilen isimdir.

NEPTUN: Roma Mitolojisinde Poseidon’a verilen isimdir.

NIKE: Zafer Tanrıçasının ismidir.

NYEMPHE’LER: Ormanlarda, dağlarda, nehirlerde yaşayan perilere verilen isimdir.

OLYPMHOS: Yunan Mitolojisinde Tanrıların yaşadığı yerin adıdır.

ORKOS: Hades’in Latince adıdır.

PALLAS: Zeka Tanrıçasının diğer adıdır.

PANDORA: Mitolojide yaratılan ilk kadının ismidir.

PENIA: Fakirlik Tanrıçasının adıdır.

PENTHOS: Kader ve Izdırap Tanrısının adıdır.

PERSEPHONE:  Hades’in yeraltına kaçırdığı karısının adıdır.  Demeter’in kızıdır.

PHOEBE: Uranüs ve Gaia’nın kızının adıdır.

PHTHONOS: Haset Tanrıçalarından birisinin adıdır.

POSEIDON: Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrısının adıdır.

PROMETHEUS: İlk insanı yaratan Titandır.

RHEA: Zeus’u büyüttüğüne inanılan dağlık bölgelerin Tanrıçasının ismidir.

ROMOS: Roma şehrini kuran kahramanın adıdır.

SALUS: Roma Mitolojisinde sağlık Tanrıçasının adıdır.

SILVANUS: Roma Mitolojisinde bağ ve bahçe Tanrısının adıdır.

TARTAROS: Zeus’un kendisi ile mücadele edenleri kapattığı zindanların adıdır.

THEIA: Uranüs ile Gia’nın kızının adıdır.

THEMIS: Zeus’un karısıdır, adalet Tanrıçasıdır.

URANOS:  Tanrıların Anası Gaia’nın hem oğlu hem de kocasıdır. En eski Tanrıdır.

VENUS: Aşk Tanrıçası Aphrodite’in bir diğer adıdır.

ZAGREUS: Zeus ile Persephone’nin kızının ismidir.

ZEUS: Yunan Mitolojisinde en büyük ve en yüce Tanrıdır. Kronos’u tahtından indirebilen tek Tanrıdır. Gök Tanrısı olarak bilinir.

 

Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

 

 

Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji'nin ışığı yolunuza rehber olsun.

Sevgiyle kalın,

Karma Astrolog Jale Muratoğlu