Sabit Yıldızlar

 

SABİT YILDIZLAR

onemli_sabit_yildizlar

acharnar-2Achernar: (15  ̊19′ Balık) Alpha Eridanus takım yıldızındadır. Kişiye mutluluk, başarı, felsefi eğilimlerde iyi ahlak verir. Özellikle jüpiter ile kavuşumda; dini kuruluşlarda yüksek mevki getirebilir. Benefik (iyicil) gezegenlerle birleşince; büyük şans ve kariyer imkanı sağlar. Malefik (kötücül) jenarasyon gezegenlerden gelen sert açılarda ise; obsessif bozukluklar, sapkın düşünceler, karşı cinse bağımlılık ve sömürüye uğrama, mazoşistlik ve fetişistlik eğilimi görülebilir. Merkür ile olumlu açılarında matematikle ilgili konularda yüksek kabiliyet verir.

acrabAcrab: (2  ̊29′ Yay) Beta Scorpius takım yıldızındadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Merkür veya Uranüs ile kişiye gizli nitelikteki konuları araştırma yeteneği getirir. Yükselen burç ile; kişi bazı hastalıklar, şiddet, belalar, kariyerle ilgili sorunlar, Güneş ile aktif zihin, hastalıklar, din konusunda güçlükler, Ay ile; bireye büyük güç, servet, birçok zorlukla mücadele sonucu başarı, materyalistliğe eğilim, onur getirir. Satürn ile; eşin akrabaları ile zorlu ilişkiler, evlilikte mutsuzluk,  çocuklarla alakalı sıkıntılar , aile ile gençlik yıllarında problem, elektrik ve yangınla ilgili kazalarla karşılaşma, ani ölümler, Venüs ile; aktiflik, kazanç imkanları, sahtekarlık verebilir. Merkür ile; ifadede güçlük, donuk zihin, miras, hediyeler, siyatik sinirlerinde kalça ve omurgada sorunlar, Uranüs ile bilimsel, dini ve felsefi konularda çalışmalar, su basması veya yangın sebebiyle kayıplar, ilerici fikirler, erken yaşlarda ebeveynlerle sorunlar, evlilikte eşin ailesi ile sorunlar, ani ölüm, Neptün ile; bilimsel veya gazetecilik alanlarında çalışmalar, açık zihin, geç ama güzel bir evlilik, orta yaşta kaza veya uzun süreli hastalıkla ölüm görülebilir.

acruxAcrux: (11  ̊11′ Akrep) Alpha Crux (Güneyhaçı) takım yıldızındadır. Jüpiter doğasındadır. Kişi düşünce boyutundaki fikirlerini somut hale çevirebilme gücünü kendinde bulur. Manevi dünyadan daha çok dünyevi konulara ve materyalistliğe daha fazla önem verme eğilimindedir. Bireye bir çok sorumluluk yüklerken acı ve zorluklar karşısında azim vermektedir. Yaratıcı zihin, sezgisellik, bilgelik, başarılı bir araştırma yeteneği getirebilir.

Aculeus: (25  ̊45′ Yay) M6 Scorpius takım yıldızındadır. Mars ve Ay doğasındadır. Bu sabit yıldız Acumen sabit yıldızı veya malefik gezegenlerle birleşirse kişide bazı görme sorunlarına hatta körlüğe neden olabilir. Olayları kötü tarafından değerlendirmeye meyyaliyet görülür. Kişiye keskin bir zihin, ortalamanın üstünde bir algı verebilir. Birey çevresindeki insanlarla bazı çatışmalara girebilir ve bunun sonucunda sağlık problemleri ile mücadele etmek durumunda kalabilir. Karşılaşılan saldırı bariz veya gizli bir biçimde meydana gelebilir. Kişi bu yıldızın etkisi ile aşırı dinsizlik ve Tanrı tanımaz bir eğilim gösterebilir.

Acumen: ( 28  ̊46′ Yay) Scorpius takım yıldızındadır. Akrep’in iğnesine işaret eden Nebula’dır. Astrolojide “kör yıldız” olarak nitelendirilen bir sabit yıldızdır. Malefik gezegenlerle etkileşimde görme sorunları hatta her iki gözde körlük görülebilir. Kişi Tanrı tanımazlık eğilimi içinde olabilir. Keskin bir zihin ve yüksek algı verebilir. Mars ile kavuşumda kişiye zorluk çıkartır. Sürekli mücadele etmesi gereken problemlerle yüzleşmek durumunda bırakır. Kontrolü son derece zor bir enerjidir. Saldırıya ve uğramak söz konusu olabilir.

Adhafera: (27  ̊52′ Aslan) Zeta Leo takım yıldızındadır. Satürn ve Merkür doğasındadır. Riyaya, hırsızlığa ve suça eğilim verir. Zehirle intihar, sıvı patlayıcılar, yangın, hırsızlık, yalancılık, suç, aşındırıcı asitler ile ilişkilendirilir. Yükselen burçla kavuşumda; kişi maddi anlamda güç elde edebilir, spor dallarında başarı kazanabilir. Askeriyede yükselebilir ve büyük zenginlik elde edebilir.  Ay kavuşumunda; birey karşı cinse kendisini açmakta zorlanır.

Agena: (23  ̊49′ Akrep) Beta Centaurus takım yıldızındadır. Venüs ve Jüpiter doğasındadır. Güneş ile ; zihinsel aktivite, acelecilik, geniş arkadaş çevresi, başarı verir. Venüs ile; güçlü tutkular, şiirsellik, Satürn ile; düşünceli bir yapı, iyileştirme gücü, kıskançlık, güçlü sağlıklı beden, kurnazlık, içte uyumsuzluk, doktorlukta başarı Neptün ile; orjinallik, dikbaşlılık, hukuki alanda kayıplar, yönetme konusunda yetersizlik, sahte dost ve düşman arkadaş çevresi, soğuk algınlığı, ateşli hastalıkla ölüm getirebilir. Ay ile alaycı ve kötü konuşmalar, güçlü tutkular, Merkür ile; büyük zihinsel yetenekler, maddi kazanç, konuşma ve yazma kabiliyeti, alaycılık, Mars ile; yazarlık ve konuşma yeteneği, bedensel ve zihinsel anlamda büyük güç ve onur, Jüpiter ile; entellektüel başarı, onur, Uranüs ile; kabalık, şiddet, güçlü tutkular, iç uyumsuzluk, mal kaybı, garip nedenle ölüm getirebilir.

Al Hecka: (24  ̊42′ İkizler) Zeta Taurus takım yıldızındadır. Mars doğasındadır. Güneş ile;  şüpheli bir kişilik, çalışkanlık, askeriyede yetenek, özellikle akciğerlerde rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Ay ile; kavgalar, kötü alışkanlıklar, günahkarlık, Merkür ile; acelecilik, öfke, bencillik, açgözlülük, sefahat, iş sorunları, boşanma, aile içinde problemler, sağlık veya maddi kayıplar görülebilir. Venüs ile; talihsizlik, kötü çevre ve ortaklıklar, Mars ile kötü alışkanlıklar, cinsel problemler, belalar, Jüpiter ile; ikiyüzlülük, iş kayıpları, rezaletler, Neptün ile; kazalar, gizli düşmanlar, büyük psişik güçler, evlilikten kısa bir süre sonra hanımın hastalanması veya ölmesi Satürn ile; kontrolsüz tutkular, içkiye eğilim, sefahat,  zengin çevreye rağmen servet azlığı, yaşamın sonuna doğru kendini izole etme, iç mutsuzluk söz konusu olabilir.

Albali: (11  ̊43′ Kova) Kova (Epsilon) takım yıldızındadır. Ancha ile birlikte tehlike göstergesidir. Kişi tehlikeli ve ölümle karşılaşabileceği olaylarla yüzleşebilir, aynı zamanda servette verebilir. Ay ile ; genç yaşta ölüm, kan ile ilgili hastalıklar, kan kanserine yakalanma söz konusu olabilir. Mars ile;  şizofreni, parkinson rahatsızlıkları, Venüs ve Jüpiter ile;  hayatta karşılaşılan zorluklarla mücadele gücü verebilir.

Alcyone: (0  ̊0′ İkizler) Epsilon Aquarius takım yıldızındadır.  Ay ve Jüpiter doğasındadır. Aşırı cinsel eğilimler, çapkınlık görülebilir. Tepe noktası ile; rezaletler, şiddetli ölüm, Güneş ile; boğaz rahatsızlıkları, kronik nezle, göz rahatsızlıkları, körlük, kronik katarakt, eşcinselliğe eğilim, utanç verici yaralanmalarla mücadele konusu olabilir. Kişi öldürme eğiliminde davranabilir ve sonucunda hapse girebilir. Ay ile; yaralanmalar, körlük, talihsizlik, hastalık, kusurlu görme, şaşılık, Merkür ile; bir çok konuda hayal kırıklıkları, ilişkilerde ve iş hayatında kayıplar, çocuklarla sorunlar yaşanabilir. Venüs ile; ahlaksızlık, güçlü tutkular, kadınlarla ilişkili rezaletler, hastalıklar, servet kaybı, Jüpiter ile; aldatma, ikiyüzlülük, dini ve hukuki alanlarda sorunlar, yakınları kaybetme, sürgüne uğrama veya hapis yatma, Mars ile; baş bölgesinden bir çok kazalar, Satürn ile; ihtiyatlılık, bir çok hastalık, tümörler, kronik hastalık nedeniyle aile kaybı, Uranüs ile; aktif zihin, doğuştan ya da sonradan oluşan kaza nedeniyle deformasyon, bir çok kaza ve problemler, genellikle yangın ya da düşmanlar sebebiyle gelen kayıplar, özellikle kadınlarda evlilikte yanlış partner seçimi, kadınlar yoluyla gelen sıkıntılar, okültizme eğilim, çocuklarla yaşanan olumsuzluklar, yaşam sonunda ağır kayıplar, Neptün ile; cesaret, askeriyede yetenek, onur, servet, arkadaş desteği, ciddi kazalar, bol seyahat, evlilikte eşin sağlığının kaybı, iş gereği sık sık yurtdışında bulunma gibi durumlar getirebilir.

aldeberanAldeberan: (9  ̊47′ İkizler) Alpha Taurus takım yıldızındadır. Mars Doğasındadır. Kişinin hayatına zenginlik ve büyük başarı getiren sabit yıldızdır. Ancak bu artıların kazanılması kişinin dürüstlüğü elden bırakmamasına bağlıdır. Yani birey erdemliliği ile sınanır. Eğer bu ahlakını korur ve sürdürürse Aldeberan ona güzellikler sunar. Kişi çevresinden itibar görür, konuşma yeteneği ve bunlarla birlikte çevresi tarafından aranılan biri olur ve cesareti ile taktir görür. Önemli makam ve mevkilere gelebilir. Ancak  bu sabit yıldızın bu etkileri genelde çok uzun süreli olmaz. Birey faziletini koruyamazsa o zaman bu sabit yıldız kişinin büyük bir düşüş yaşamasına sebep olur, yüksek kazançlar büyük kayıplara dönüşebilir. Adeta baş aşağı yokuştan yuvalanmak tepetaklak olmak gibidir. Kendi kendine hasar verme eğilimi, aynı zamanda hastalık ihtimalinin de olduğunu gösterir. Güneş ile; büyük enerji ve azim, sahip olunan büyük onuru kaybetme tehlikesi, hukuki sorunlar, utanç verici olaylar, Ay ile ( özellikle 1. ve 10. evde) işte başarı, onur, ancak felaket tehlikesi, Merkür ile; maddi kazançlar ve bol arkadaş, Venüs ile; edebiyat, sanat, müzik alanında yükselme; yaratıcı yetenekler, onur, sağlıklı beden, aşk hayatında anormallikler, Mars ile; askeriyede terfi fakat büyük tehlikeler, ateşli yaralanmalardan sorumluluk, Mars, Ay ve Antares ile birlikte bıçaklanma ile gelen ölüm, Jüpiter ile; büyük dini mertebe, yüksek askeri mertebe, Satürn ile; büyük sıkıntılar, garip zihin, alaycılık, iyi bir hafıza, çalışkanlık, maddi başarı, arkadaş nedeniyle kayıplar, Uranüs ile; eleştirel, politikada başarı, okült konulara düşkünlük, Neptün ile; bilim ve sanat alanlarıyla bağlantılar, okült konulara ilgi, medyumluk, entellektüellik, spekülasyon yoluyla kayıplar, askeriyeden gelen kazançlar, bir çok seyahat, tehlikeli kazalar ve ani ölüm getirebilir.

Algenib: (9  ̊09′ Koç) Gamma Pegasus takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır. Güneş ile; ruhsal bozukluklar, ateşli hastalıklar, kaza tehlikesi, kötü hastalıklar, Ay ile; sürgün, kötü sağlık, yazma sorunları; Merkür ile; çabuk sinirlenme, zihinsel rahatsızlıklar, sağlık sorunları, yasal konularda başarı, Venüs ile; eli açıklık , cömertlik, gurur, çabuk öfkelenme verir. Kişi bazı kötü alışkanlıklara eğilim gösterebilir. Mars ile; yalancılık, hırsızlık, hızlı zihin ve aktif beden, kaza tehlikesi, Jüpiter ile; finansal başarı, ikiyüzlülük, gerçek veya sahte dini coşku, Satürn ile; kişi bir çok düşmana sahip olabilir. Ancak güçlü akrabalarının desteğini görebilir, başarı elde edebilir. Kötü ahlak verebilir. Uranüs ile; aktif ve ekzantrik bir zihin, reformistlik, mistiklik, dürüstlük, gizeme düşkünlük, özgür fikirler, kadınların haritalarında iç sıkıntılar, Neptün ile;  birey kendini beğenmiş, inatçı, kıskanç, güçlü tutkuları olan, insanları aldatmaya eğilimli, suç işlemeye meyyal olabilir. Cinsel sorunlar, birçok düşman, suça eğilim,  ani ve şiddetli bir ölüm getirebilir.

algolAlgol: (26  ̊10′ Boğa) Beta Perseus takım yıldızındadır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. En zorlu ve çok kötü sabit yıldız olarak tanımlanır. Kadınların duygusal yoğunluğunun olumlu ve olumsuz etkilerini tanımlar. Bayanların ruhlarında yaşadıkları tutkunun yoğunluğu ve zaman zaman ortaya çıkan öfke ve kızgınlık patlamaları ile ilintilidir. Haritadaki olumlu açılar altında kişiye inanç, toplum gözünde beğenilme, metanet, meslek hayatında yükselme getirir. Harita olumsuz açılar altında ise; sığ bir karakter, gaddarlık, aşırı eğilimler, dar kapasite verir. Kişi ister istemez şiddete maruz kalır. Harita tepe noktasında ise; cinayet, ani ölüm, Güneş ile; şiddetli ölüm, aşırı hastalık, yaralanma görülebilir. Güneş ile birlikte Mars İkizler veya Balıkta ise ellerin veya ayakların kesilmesi olabilir. Ay ile; şiddetli ölüm ve aşırı hastalık getirebilir.

Algorab: (13  ̊ 27′ Terazi) Deltha Corvus takım yıldızındadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Şeytanlık, sevilmezlik, kötü niyet, yalancılık Güneş, Venüs ve Ay ile; astlarına zulmetme, Güneş Uranüs arasındaki sert açılarda eşcinselliğe eğilim, Jüpiter ile; maddi yönde güçlü olma, kötü bir ruh, cinayete eğilim, Satürn ile; zihinsel rahatsızlıklar, yalancılık, hırs, yaralanma söz konusu olabilir.

Alhena: (09  ̊06′ Yengeç) Gamma Gemini takım yıldızındadır. Kişiye hayal etme kabiliyeti, hassaslık getirir. Ayak bölgesinde yaralar, vaskülit rahatsızlıklarına neden olabilir. Yükselen ile; kadınların ayak bölgesinde şekil bozukluklarına, göğüs rahatsızlıklarına  sebebiyet verebilir. Aile ilişkilerinde ve annelikte olumlu gelişmeler görülür. Aynı zamanda aileden gelecek miras, iyi bir karakter verir. Güneş ile; gurur, lükse düşkünlük, kolay aşık olma, onur kaybetme tehlikesi, Ay ile; iyi sağlık, onur, servet, Merkür ile; popülerlik, karşı cinsle uyum, müzikal ve artistik yenetekler (ama fazla şöhret olamama) , içsel uyum, toplum tarafından işin olumsuz etkilenmesi, Venüs ile; maddi kaygılar, kıyafete düşkünlük, dalkavukluk, sanatsal ve müzikal yetenekler, Mars ile; yüzeysellik, lüks, Jüpiter ile; sosyal gelişme ve başarı, felsefi zihin, gösterişe düşkünlük, Satürn ile; dikkatlilik, çalışkanlık, bilime ve sanata önem verme, çocuklarda hastalık, beklenmedik zenginlik ama beklenmedik kayıplar, yaşlılıkta kötü sağlık, Uranüs ile; ürkeklik, şüphecilik, bencillik, duygusallık, kararsızlık, pratik olamama, kolay hipnotize olma, iki veya daha fazla evlilik, Yengeç konularında rahatsızlıklar, özellikle kadınların evlilikte evde ve çocuklar konularında büyük mutsuzluklar, Neptün ile; kolay etkilenme, medyumluk, sempatiklik, genelde iç uyumsuzluk getirebilir.

Alkaid: (26  ̊56′ Başak) Eta Ursa Major takım yıldızındadır. Mars, Uranüs ve Satürn doğasındadır. Ölüm ve yas ile ilişkilendirilen bir sabit yıldızdır. Güney ay düğümü ile; erken yaşta ölüme, Lilith ile; annenin çocuğunu kaybetmesinden dolayı tutacağı yasa işaret eder. Mars ve Satürn tepe noktasında ise; kişi başkalarının ölümünden kazanç elde edecek işlerle uğraşabilir.

Almach: (14  ̊15′ Boğa) Gamma Andromeda takım yıldızındadır. Kişiye neşeli bir tabiat, değişime açıklık, onur, itibar, sanatsal yetenek verir. Bu bireyler sosyal çevrelerinde edindikleri popülerlikle daha fazla yararlar elde edebilirler. Jüpiter ile; kişi yüksek bir gelire sahip olabilir. Gayrimenkul alanında kazançlar elde edebilir. Keyifli seyahatler söz konusu olabilir. Venüs ile; kariyer hayatında olumlu gelişmeler ve yükselme, toplumda öne çıkma, iyi ilişkiler görülür.

Alnilam: (23  ̊49′ İkizler) Epsilon Orion takım yıldızındadır. Jüpiter ve Satürn doğasındadır. Güneş ile; dikbaşlılık, isilik, somurtkanlık, askeri alanda kazanç görülebilir. Ay ile; göz hastalıkları, körlük, birçok ani kayıplar,ailede hastalıklar olabilir.  Yeni ve etkili arkadaş çevresi, değerli hediyeler alma, saygın kadınlarla aşk ilişkisi yaşanabilir. Merkür ile; acelecilik, karşı cinsle ilişkide zorluklar, ani öfkelenme, içsel uyumsuzluk, Venüs ile; aşk ilişkilerinde problemler, kadın düşmanlar, skandallar, Satürn ile kavuşumda uyumsuzluk, evi erken terk etme, iyi sağlık, cesaret, başarı, ancak beklenmeyen kayıplar görülürken, Jüpiter ile; seçkinlik, yabancılarla ilişkilerde ve akrabalarla sorunlar söz konusu olabilir. Uranüs ile; bilim alanında yetenek, eleştirel, bir çok alana ilgi duyma, doktorluk ve cerrahi aletleri icat etmede yetenek (ancak bunlardan kazanç elde edememe), can sıkıntısı ve bir çok problem, kardeşler arasında uyumsuzluk, hukuk yoluyla iş kaybı, birçok evlilik, ortaklar arasında düşmanlık, çocuklarla problemler, seyahat sırasında orta yaşta ani ölüm, Neptün ile; spekülasyonlar, dürüstlük, acelecilik, döküntü, öğretim kurumunun başkanlığı, büyük şirketlerle bağlantı, bir çok arkadaş (ama bazılarını kaybetme), kaza tehlikesi, kaza tehlikesi, yaşlılıktan önce ölüm getirebilir.

Alnitak: (24  ̊41′ İkizler) Zeta Orion takım yıldızındadır. Malefik Ay ve Markab sabit yıldızla kavuşumda insan eliyle ölüme, Güneş ile; iyi şans, kötü şöhret, kalıcı mutluluğa, Ay ile; tek bir gözde körlük, yeni ve etkili arkadaşlar, saygın bir kadına aşık olma, değerli hediyeler, (zararlı Markab ile birlikte boğulma), Ay Satürn ile; ise boğulma veya suikast ile ölüme işaret edebilir.

Alphecca:  (12  ̊18′ Akrep) Alpha Corona Borealis takım yıldızındadır. Venüs ve Merkür doğasındadır. Güneş ile; aktif ve parlak bir zihin, çıkarcılık, Ay ile; kamusal alanda onur ve haysiyet kazanma, aşk ilişkilerinde sorunlar, sadık arkadaşlar, gizli ilişkilerde sorunlar (ancak başa çıkabilme), Merkür ile; zihnin bedenden aktif olması, üşengeçlik, arkadaşlardan gelen faydalar, Venüs ile; iyi aşk ilişkileri, arkadaşlardan gelen yardımlar, artistik ve sanatsal zevkler, Mars ile aktif zihin, konuşmadan çok yazma konusunda yetenek, Jüpiter ile; artistik yetenekler, onur, haysiyet, maddi kazançlar, Satürn ile;  çalışkanlık, popülerlik, güçlü ve kontrollü tutkular, kötü sağlık, aşkta hayal kırıklığı, çocuklarla uyum, Neptün kavuşumunda agresiflik, para konularında problem ama evlilikte kazanç, iç uyumsuzluk, çocuklarla sorunlar, okült konularda yazarlık, kimya veya cerrahi konularında keşif yeteneği, genç yaşta deniz seyahatleri, birçok düşman, kalp rahatsızlıkları, ani ve şiddetli ölüm getirebilir.

Alfard: (27  ̊08′ Aslan) Alpha Hydra takım yıldızındadır. Güneş ile; güç ve yetki, düşmanlar nedeniyle acı çekme, pozisyon ve onur kaybı, Ay ile; şehvet, hovardalık, projelerde başarısızlık ancak akrabalardan maddi destek, eş veya anneden kötü talih, şehvet, boğularak ölüm tehlikesi, Ay (mars ve Satürn ile) boğulma ya da zehirlenme, Merkür ile; yazma konusunda problemler, evlilikte başarısızlık, Venüs ile;  karşı cins tarafından beğenilme, yakışıklılık, kadınlarda aşk ilişkilerinde üzüntü, Mars ile aşk ilişkilerinde problemler ve skandallar, evli biri ile ilişki, çocuk düşürme ve çocukla ölüm tehlikesi, ciddi kaza tehlikesi, boğulma veya zehirlenme ile ölüm, Jüpiter ile; güçlü tutkular, kazanç, yasal sorunlar, Satürn ile; güçlü tutkular, temkinli olma, kısa süreli gizli ve üzüntülü aşk ilişkileri, zehirlenme ile gelen ölüm, iç uyumsuzluk, Uranüs ile; aşk ilişkilerinde büyük rezaletler, evlilikte büyük utançlar, kötü ahlak, kötü alışkanlıklar, büyük suçlara eğilim, dengesiz zihin, kadınlarda ahlaksız yaşam, Neptün ile; güçlü tutkular, ailenin kaybı, kazalar getirebilir.

Alpheratz: (14  ̊18′ Koç) Alpha Andromeda takım yıldızındadır. Venüs ve Jüpiter doğasındadır. Güneş ile; onur ve terfi, Ay ile;  kişi enerjik, azimli, onurlu olurken maddi anlamda zenginliğe kavuşabilir. İyi bir arkadaş çevresi ve kariyerde başarı verir. Merkür ile kavuşumda aktif bir zihin verirken kişi hakimlik, avukatlık, yargıçlık gibi mesleklerde yükselebilir. Din, bilim ve felsefe alanlarında yazma yeteneğine sahip olabilir. Venüs ile; temiz ve düzenli bir görünüm,  sakin bir hayat, sağlık, spekülasyon konularında şans, Mars ile; keskin zihin, enerjiklik, kendi çabası ile işte başarı, Jüpiter ile; felsefi ve dini bir akıl, kazanç, dini şeref ve haysiyet, Satürn ile; naziklik, cimrilik, popüler olma isteği, zenginlik olasılığı, iç uyum, tümörler ve ölüme neden olan baş rahatsızlıkları, Uranüs ile; konuşma yeteneği, onur, erkeklerde içsel uyum, (kadınlar için çok olumlu değil) okült konulara ilgi, kadınlarda önemli psişik güçler, Neptün ile; içtenlik, insancıllık ve samimiyet verirken birey iyi bir konuşmacı ve yazar olabilir. Hayırseverdir ve hayvanlara yardım amaçlayan kişilerle arkadaşlık kurar. İçşel uyum, çocuklarda problemler görülebilir.

Alrisha: (29  ̊23′ Koç) Alpha Pisces takım yıldızındadır. Kadın haritasındaki Venüs kavuşumunda sosyal çevresinde önder ve dikkat çekici pozisyonda olabilir. Mars ile kavuşumda ise özellikle genç yaşlarda kafa yaralanmaları görülebilir.

altair-2Altair: (11  ̊43′ Kova) Alpha Aquila takım yıldızındadır. Mars ve Jüpiter doğasındadır. Güneş ile; kamuda ün, onur, bir çok arkadaş, sağlık sorunları, zehirli hayvan sokmaları, Ay ile; mülkiyet ile ilgili kazançlarda hayal kırıklıkları, terfi, düşman arkadaşlar,  sosyal ilişkilerde sorunlar, çocuklarla ilgili yaşanan talihsizlikler ve problemler görülebilir. Merkür ile; birçok zorluklar, talihsizlikler, garip deneyimler, ortaklarla sorunlar, uzun yolculuklarda hayal kırıklıkları, garip koşullar altında bir akrabanın kaybı, Venüs ile; arkadaş yoluyla kayıplar, çocuklar ve kazançlar konularında kayıplar, garip ve tuhaf görülecek yerler, aşk ilişkilerinde şansızlık, Mars ile; keskin zihin, arkadaşlar aracılığıyla sorunlar, şirketler ve toplum tarafından gelen kazançlar, Jüpiter ile; gerçek veya sahte dini heves, ikiyüzlülük, klise veya hukuk konularında problemler, akrabalarla sorunlar, miras ile ilgili sıkıntılar, Satürn ile; üzüntü ve hayal kırıklığı, zihinsel rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi (muhtemelen orada ölüm), boşanma veya aileden ayrılma, çalışmaya yetersizlik getiren bir kaza tehlikesi (veya ömür boyu ızdırap), Uranüs ile; dikkatli, spritüel, sempatik, okültizme ilgi, yaşam boyu hayal kırıklıkları, iyi zihin, önemli kazançlar, ikizler tipinde sadık arkadaşlar, bazı içsel ızdıraplar, ileri yaşta doğal ölüm, Neptün ile; aşırı duyarlılık, antipatik çevre, yüksek idealler, mistiklik, gizli düşmanlar ve okült konularda sorunlar, iç uyumsuzluk, ani ve beklenmedik ölüm.

antares-2Antares: (09  ̊46′ Yay ) Alpha Scorpius takım yıldızındadır. Mars ve Jüpiter doğasındadır. Çok önemli sabit yıldızlardandır. Kişinin haritasında bulunması onun hayatında gerçekten büyük başarılara imza atacağının göstergesi olabilir. Ancak kişinin başarı sağlaması ahlakında daim olması ile doğru orantılıdır.  Antares vereceği güzellikler için kişinin aşırıya kaçma eğiliminde olmamasını ve takıntılı bir ruh halinden kaçınmasını ister. Eğer bu başarılamazsa o zaman sonuç büyük çöküşler olacaktır. Birey maddi ve manevi anlamda teraziyi dengelemek zorundadır. Dengeleyemezse ahlaki çöküntüler baş gösterebilir. Dünya hırsı, acımasızlık, özgürlükte aşırılık, insanları ezme duyguları yaşatır. Hatta kişinin kendine zarar vermesi, kötü haberler alması, sabit fikirlilik, aniden oluşan olaylarla gelen kayıplar, hatta ölüm tehlikesi bile getirebilir. Yükselen ile; zenginlik ve onur, şiddet, hastalık, Doruk noktasında ise; onur, terfi ve iyi şans, Güneş ile; dinde sahtecilik, zenginliğin, onurun kaybı ve utanç içinde kalma, askeriyede terfi, ihanet tehlikesi, sevilmeme, ateş ve hastalık, sağ göz yaralanmaları, şiddetli ölüm, Güneş ve Yükselenle birlikte zorluklardan sonra gelen büyük onur, Güneş ve Mars ile öldürücü hastalık, Ay ile; popülerlik, geniş fikirlilik, felsefe konularına ilgili, bilim ve metafizik konularına eğilim, değişebilen dini görüşler, etkili arkadaşlar, iş ve konularında olumlu, aktif, büyük güç, boğulma ve süikast tehlikesi, onur ve zenginlik (ancak kalıcı olmayabilir), 1. Ve 10. Evlerde ise onur ve terfi (ancak bir çok tehlike ve felaketler), aynı zamanda Mars ve Satürn Regulus ile birlikte körlük veya göz yaralanmaları, Satürn ile birlikte Aldeberan şiddetli asılma ile ölüm tehlikesi, Mars ve Aldeberan ile birlikte bıçaklanma ile ölüm, Malefik Aldeberan ile birlikte 4., 7, 11 ve 12. Evlerde ise ani bıçaklanma ile ölüm, Merkür ile; süpheli, arkadaşları tarafından haksız yere suçlanan, popüler olmayan, yavaş ve zor elde edilen para, ailede tehlikeli hastalık, bir akrabanın evinde veya uzakta ölüm, Venüs ile; samimiyetsiz, sahtekar, yetenekli, bencil, enerjik, Mars ile; yaşamı etkileyen zararlı alışkanlıklar, arkadaş ve akrabalar ile kavgalar, kazançlar, Ay ve Aldereban ile birlikte kılıç ya da asılma ile ölüm tehlikesi, Jüpiter ile; gerçek veya sahte büyük dini coşku, dini terfi, ikiyüzlülüğe eğilim, yakınlardan fayda, Satürn ile; materyalistlik, çevre tarafından oluşturulan koşullar nedeniyle sahtekarlık, dini ikiyüzlülük, birçok hayal kırıklıkları, kavgalar ve hukuki işler nedeniyle kayıplar, düşmanlar ile sorunlar, içsel sorunlar, düşmanlardan gelen sorunlar, birçok hastalıklar ve çocuklar nedeniyle üzüntüler, Ay Aldeberan ile kılıç ya da asılma ile ölüm, Uranüs ile; anormal ve aşırı fikirler, ikiyüzlülük, yalancılık ve abartma, aşırı sosyalistliğe eğilim, kanunsuzluk ve anarşizm ve bu nedenle hapis tehlikesi, ara sıra yoksulluk, akrabalar ile uyumsuzluk, çocuklar için elverişsiz, şiddetli ölüm, birden fazla evlilik, Neptün ile; kurnazlık, sahtekarlık, dengesiz ve sağlıksız zihin, ketum ama görünüşe göre samimi, hırsızlık eğilimi, ekonomik, yalancılık, garip dini fikirler, kötü çevre, sıkı çalışma ile elde edilen kazanç, ani ve beklenmedik ölüm.

Arcturus: (24  ̊14′ Terazi) Alpha Bootes takım yıldızındadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir. Yükselen ile; iyi talih, çılgınlıklar nedeniyle endişeler, Doruk noktasında ise; hükümette yüksek mertebe, büyük kazanç ve itibar, Güneş, Ay ve Jüpiter ile aynı anda ise geniş servet ve büyük onur, Güneş ile; yavaş yavaş gelen başarı, kamu ve hukuk alanında dialoglarda başarı, dini arkadaşlar, kazanç için elverişli, Ay ile; yeni arkadaşlar, işte başarı, iyi muhakeme, içte uyum, Mars ile birlikte boğulma ile ölüm tehlikesi, Merkür ile; çalışkan, popüler, dindarlığa eğilimli, arkadaşlardan gelen yardım, büyük şirketlerde iyi konum, sağlık, iç ilişkilerde uyum, Venüs ile, popülerlik, arkadaşlardan hediyeler, yanlış arkadaşlar,  Mars ile; popülerlik, büyük kazançlar ama savurganlık, birçok arkadaş, 1., 7, 9, 10. Evlerde Ay ve Pollux ile birlikte boğulma ile ölüm tehlikesi, Jüpiter ile; hukuk ve kilise konularında faydalar, etkili pozisyon, Satürn ile; dürüst, bencil, işte kurnazlık, kazanç, iç ilişkilerde ve spekülasyon konularında olumlu, materyalist, evlilikte erken gelen zorluklar, çocuklardan yana olumlu ama anlaşmazlık, Uranüs ile; hızlı alım ve satım gerektiren işlerde başarı, sanat, bilim ve literatürle ilişkili, klüplerde ve toplumda resmi bir pozisyon,  kazanç, arkadaşlardan faydalar, evlilik ve çocuklar açısından olumlu, doğal ölüm, Neptün ile; marifetli, işte içgüdüsü yüksek, değişken, medyumik ve çoğunlukla negatif, arkadaşlar, ortaklıklar ve evlilikte başarı, eşin tavsiyelerine açık olma.

Arrakis: (24  ̊45′ Akrep ) Mu Draco takım yıldızındadır. Satürn ve Mars doğasındadır. Artistik yetenekler, duygusallık, kasvetli bir doğa, keskin ve analitik zihin, çok seyahat, birçok arkadaş, soygun, kazayla zehirlenme tehlikesi getirebilir.

Asellus Borealis: (07  ̊32′ Aslan) Gamma Cancer takım yıldızındadır. Güneş ve Mars doğasındadır. Güneş ile;  sosyal ilişkilerde diyalogda başarı, iş başarısı, Ay ile; maddi imkanlarda başarı, kamu alanında yükselme ve onur, ateş, iltihabi rahatsızlıklar, kalp rahatsızlıkları, kaza tehlikesi, kaza ile kafadan yaralanma tehlikesi, arkadaşlardan yardım, Merkür ile; birçok zorluk sonrasında gelen güç ve yetki, küçük kazançlar, çok sayıda giderler, morgage kayıpları, Venüs ile; gurur, inatçılık, etkili arkadaşlardan gelen yardım, kazanç, Mars ile; cesaret, cömertlik, asalet, güç ve otorite, Jüpiter ile; etkili pozisyonlar, büyük kazançlar, dış ilişkilerden gelen faydalar söz  konusu olabilir. Satürn ile; çocukların biri ya da partner nedeniyle içte yaşanan uyumsuzluk, kazanç, Uranüs ile; enerjik, reformist, sabit fikirli, bir çok arkadaş, yüksek sınıflardan düşmanlar, hükümette pozisyon, şirketlerle kendi sosyalist çıkarları için çatışma, kazanç, yurtdışında beklenmeyen ölüm, Neptün ile; gururlu, mağrur, büyük benlik saygısı, okült konulara ilgi, şirketlerde etkili pozisyon, okul veya eğlence yerleri ile bağlantı, aile ile güçlükler, kazanç için elverisli (ancak yangın veya hırsızlık tehlikesi), evlilik için olumlu.

Assellus Australis: (08  ̊48′ Aslan) Delta Cancer takım yıldızındadır.  Güneş ile; kamuda ve önemli insanlarla ilişkilerde olumsuzluklar, işte sorunlar, Ay ile; kötü sağlık, arızalı görme işitme ya da konuşma, iş ilişkilerinde sorunlar, düşmanlar nedeniyle arkadaş kaybı, Merkür ile; zihinsel ızdıraplar, çocuklarla sorunlar, çok endişe ve hayal kırıklığı, arkadaşlardan gelen yardıma rağmen başarısızlık, değerli evrakların yangın ile kaybı, Venüs ile; arkadaşlarla sorunlar, aşk ve evlilik konularında olumlu, zevk ve sosyeteye düşkünlük, kadınlarla problemler, Mars ile; enerji, cesaret, yanlış uygulanan güçler, Jüpiter ile; yasal ve dini sıkıntılar, ikiyüzlülük, sahtekarlık, sahte arkadaşlar, hapis tehlikesi, Satürn ile; güvenilmezlik, onursuzluk, düşük moral, erken yaşlarda kötü alışkanlıklar, Uranüs ile; alkış arama, kendi hatalarından muzdarip olma, kendi hatalarını nadiren görebilme, kısa süreli resmi pozisyonlar, düşmanlar nedeniyle düşüş, çıkarcı, spekülasyon ya da iç meselelerde harab olma, kaza tehlikesi ile kalıcı ölüm, Neptün ile, hırslı ama tembel, erkeklerde yakışıklılık, keyifli ve nazik biri, kadınlarda görünüm ve karakter olarak erkeksilik, spekülasyon nedeniyle kayıplar, evlilik için olumlu ama içte uyumsuzluk, ateş ve şiddetli hastalıklar, bazen bebeklik döneminde ölüm.

Baten Kaitos: (21  ̊48′ Koç) Zeta Cetus takım yıldızındadır. Bu sabit yıldızın etkisi altında olan kişiler belli dönemlerde içe çekilerek kendilerini yalnız hissederler. Depresyona meyilli yapılarından dolayı kendilerini tecrit etme ihtiyacı duyarlar. Genellikle sıradan veya güçlü insanlar tarafında baskı ve zorlanma görebilirler. Deniz kazaları, göç, boğulma söz konusu olabilir. Merkür kavuşumunda alınganlık, düşüncelere karşı gelme eğilimi, aşırı heyecanlı, panik  bir tutum gelişebilir.

bellatrixBellatrix: (20  ̊57′ İkizler) Gamma Orion takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır. Çok özel, gökyüzünün en seçkin sabit yıldızlarından biridir. Zorlu yollar, dönemeçler sonucunda büyük kazançların kapısını açan, şans getiren yıldızdır. İnsanın kendini eğitmesi, tekâmülü sonucunda içindeki cevherin açığa çıkmasını sağlar. Haritada olumlu açılar varsa kişi olaylarla mücadele edecek güç ve kuvveti kendisinde bulabilir, sorunlara çözüm getirebilir, organize yönü güçlüdür ve bunu çok iyi kullanır. Haritada olumlu açı yoksa o zaman sahip olduğu mal, servet, ün vb. şeylerin kaybına sebep olabilir. Birey üst basamaklardan alta birden düşebilir, hırsının kurbanı olabilir, dediğim dedik bir yapı sergileyebilir. Doruk ile, kavgalar, nefret, dolandırıcılık, sahtecilik, yalan yere yemin, para basma, Güneş ile; bocalayan, işte kararsız, mekanik yetenek, zenginlik ve onur ancak sonunda harab olma, kaza sonucu körlük, ekstrem hastalıklar, ateş, şiddetli ölüm, Ay ile; lüks, şehvet, boşuna hırs, kaza nedeniyle körlük, büyük güç, onur ve zenginlik, asker, cerrah ve metal işçiliğinde büyük onur, Merkür ile; askeri konularda onur, arkadaşlık ve sosyal ilişkilerde başarı, Venüs ile; sınırsız duygular nedeniyle aşk ilişkilerinde büyük acı, Mars ile; enerji, güç, askeriyede cerrahlıkta ve metal işçiliğinde başarı, kazadan sorumlu olma, Jüpiter ile; felsefi ve dini akıl, ikiyüzlülük, fanatiklik, büyük onur ama iftira tehlikesi, Satürn ile, gözlerden uzak, ömrün sonunda yoksulluk, genellikle tek evlilik ancak eşin genç yaşta ölümü ve çocuk olmaması. Uranüs ile; zihinsel karışıklık, çok aktivite, okült konulara eğilim, yakınlar ile uyumsuzluk, küçük kazançlar, Neptün ile; keskin akıl, aşırı, birçok kavgalar, ticari yetenek, evlilik ve ortaklıklar için kötü, birçok beklenmedik olaylar, kazanç için oldukça iyi, birçok kaçış ama nihayetinde şiddetli ölüm.

betelgouseBetelgeuse: (28  ̊45′ İkizler ) Alpha Orion takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır. En çok başarı getiren, kutsal olarak bilinen, gökyüzünün ihtişamlı sabit yıldızdır.  Haritasında bulunan kişiye şans getirir. Olumlu açı yapıyorsa büyük saygınlık, insanlar tarafından takdir edilme, mal varlığı, makam olarak yükselme imkânı sunar. Ancak açılar olumlu değilse o zaman negatif yönde kişiyi etkiler, karakterde olumsuz davranışlar ortaya çıkar. Birey dediğim dedik, geçimsiz, düşüncesiz, tahammülsüz bir yapı sergileyebilir.

canapusCanapus: (14  ̊58′ Yengeç) Alpha Carinain – Argo Navis  takım yıldızındadır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Eski çağlardan beri dikkat çeken, yol gösteren sabit yıldız olarak bilinir. Gökyüzünün güneyinde yer alır ve yeryüzündekilere rehberlik eder.  Haritada olumlu açılar varsa kişinin hayatının akışında ona yardımcı olur, yolları ve yönleri gösterir. Birey ilim sahibi, inançlı, geleneklere bağlıdır. Bol bol seyahat edebilir.  Kendini geliştirmek için seminerlere ve eğitimlere yönelebilir.

Capella: (21  ̊51′ İkizler ) Alpha Auriga takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır. Ay ile kavuşumda kişiye düşüncesizce konuşma, merak, alaycılık verebilir. Trafik kazasına neden olacak seyahatler söz konusu olabilir. Mars ile kavuşum yeteneklilik, entellektüellik, konuşkanlık verir. Uranüs ile kavuşumda ekzantriklik, zihinsel dengesizlik, iç meselelerde, çocuklarda olumsuzluklar görülebilir. Neptün ile kavuşumda psikoloji alanında usta yazarlık, cesaret, çalışkanlık, kardeşlerle yaşanan problemler yaşanabilir.

Capulus: (24  ̊12′ Boğa ) M34 Perseus takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır.  Zorlu sabit yıldızlardan bir diğeridir. Kaba gücü ifade eder, doğru veya yanlış yollarla manüple edici gücü simgeler. Adeta bir kılıç keskinliğindedir. Kişinin haritasında bulunduğu taktirde  karakterde bodoslama hareket etme, güçlü konsantrasyon, derin ve gizemli konulara dalabilmeyi getirir.  Birey korkusuzdur, bir silahşör gibi kuvvetlidir ve zekası keskindir. Negatif etkileri ise;  kişinin hayatında bir anda aldığı kararlarla öfke patlamaları yaşaması, yalan söyleme eğiliminde olması, hayalperest ve maceraya atılmaktan hoşlanması olarak ifade edilebilir.

Castor: (20  ̊14′ Yengeç) Alpha Gemini takım yıldızındadır. Satürn, Mars ve Venüs doğasındadır. Güneş ile kavuşumda devlet ve dışişlerinde görev alma, silahla yaralanma, körlük, cinayete maruz kalma, hapis, körlük gibi durumlar söz konusu olabilir. Merkür ile kavuşumda alaycılık, psişik güçler, krizite etme yeteneği verirken, Satürn ile kavuşumda ürkeklik, şüphecilik, yazarlık yeteneği, çocuklarda erken yaşta görülen hastalıklar, Venüs ile kavuşumda aşırı iniş çıkışlar, tuhaf bir hayat, olumsuz evlilik görülebilir.

Castra: (20  ̊12′ Kova) Epsilon Capricornus takım yıldızındadır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Oldukça tehlike bir sabit yıldızdır. Kötülük, yıkıcılık, kontrolsüz öfke getirir. Mars ile kavuşumda cinnet, kötü niyetlilik, yüksek enerji, yükselen ile kavuşumda arkadaşlardan gelebilecek fenalıklara işaret edebilir.

Cygnus: (5  ̊20′ Balık) Bu sabit yıldız bireye kuvvetli, tuttuğunu koparan, agresif, kolay kızan bir karakter verebilir.

Dabıh: (04  ̊03′ Kova) Beta Capricornus takım yıldızındadır. Satürn ve Venüs doğasındadır. Ay ile kavuşumda işte başarı, karşı cinsle ilişkilerde sorunlar, etkili pozisyonlar ama hırslı zamanlar, Mars kavuşumunda büyük hırs, enerji, yüksek pozisyonlar, içte uyumsuzluk, Satürn kavuşumunda melankoliklik, çalışkanlık, münzevi, huzursuz ve sinirlilik, yazarlık, cimri bir şekilde servet biriktirme, genelde yalnız yaşama, boşanma tehlikesi, uzun yaşam getirebilir.

Deneb Adige -2Deneb Adige: (5   ̊16′ Balık) Alpha Cygnus takım yıldızındadır. Merkür ve Venüs doğasındadır. Kişi sanatsal faaliyetlerde başarı kazanabilir ve iyi gelir elde edebilir. Mantıklı, yaratıcı yetenekleri yüksek olabilir. Köpek ısırıklarına ve hayvan saldırılarına işaret edebilir.

Deneb Algedi: (23  ̊33′ Kova) Delta Capricornus takım yıldızındadır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Güneş kavuşumunda yanlış arkadaşlıklar, yüksek pozisyonlar ama nihai aşamada para ve mal kaybı, utanç, çocuklar yönünden endişe, Jüpiter kavuşumunda gizli isteklerinde hayal kırıklıkları, yanlış arkadaşlar, hukuk yoluyla ilişkilerde kayıplar, Neptün kavuşumunda psişik yetenekler, birçok düşman, yaşam sonunda melankoliklik, kazalar getirebilir.

Deneb Kaitos: (02  ̊35′ Koç) Beta Cetus takım yıldızındadır. Satürn doğasındadır. Ay ile kavuşumda inatçılık, pervasızlık, öfke verebilir. Güneş ile kavuşumda düşüncesiz hareketler, akli dengesizlikler, fevri tavırlar, yanma ile ilgili yaralanmalar söz konusu olabilir. Mars ile kavuşumda askeriyede önemli görevlerde yer alma, yüksek mevkiler, güçlü bir karakter verebilir. Uranüs ile kavuşumda çok fazla seyahat, hızlı zihin, dengesizlik, kötü evlilik ve ilişkiler, böbrekler ve sırt ile ilgili rahatsızlıklar getirebilir.

Denebola: (21  ̊38′ Başak) Beta Leo takım yıldızındadır. Satürn ve Venüs doğasındadır. Yükselen ile kavuşumda zenginlik, seçkinlik, hastalıklarla gelen sorunlar, Ay ile kavuşumda onur ve seçkinlik fakat ilerleyen zamanda büyük hayal kırıkları, gözlerde rahatsızlık, körlük, kazalar, aile içi kavgalar, Jüpiter ile kavuşumda hayal kırıklıkları, ikiyüzlülük, gurur, gizli düşmanlar getirir.

Dheneb: (19  ̊48′ Oğlak) Zeta Aquila takım yıldızındadır. Mars ve Jüpiter doğasındadır. Komutanlık yeteneği, liberallik, savaş ve dövüş sanatında başarı getirir. Kişi güzel bir diş yapısına sahip olabilir.

Diadem: (08  ̊58′ Terazi) Coma Berenice takım yıldızındadır. Kişiye büyük bir cazibe verebilir. Bu yıldız özellikle kadın dişil gücüne ve fedakarlığına işaret eder. Birey başkalarının menfatini gerçekleştirme adına kendini kurban durumuna düşürebilir. Sevdiği kişiler uğruna bir çok şeyden sessizce vazgeçebilir.  Uranüs ile kavuşumda sansasyonel büyük olaylar, aykırı kişilik, aşırı yalancılık, hırsızlık, travmalar Mars ile birleştiğinde yaralama veya yaralanma, kendine zarar verme, Neptün ile kavuşumda ise keyif verici maddelere düşkünlük görülebilir.

Dschubba: (02  ̊34′ Yay) Delta Scorpius takım yıldızındadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Merkür kavuşumunda ikiyüzlülük, kötü zihin, hapis, suça eğilim, Satürn ile kavuşumda kötü alışkanlıklar, bocalama, güçlü tutkular, sevilen çocuğun erken ölümü, evlatlıktan reddedilme, Neptün kavuşumunda aktif zihin, organize yeteneği, düşük karakter, su ve elektrikten gelen kaza, kaza ile gelen ölüm getirebilir.

Dubhe: (15   ̊00′ Aslan) Alpha Ursa Major takım yıldızındadır. Büyük bir kibir, bencillik getirir. Katı ve zalim liderlerin haritasında Satürn ile kavuşumda Hitler’in, Ay ile kavuşumda Mao’nun ruhsal durumu ortaya çıkar. Venüs ve Mars ile kavuşumda fiziksel güzellik ve spor dallarında başarı getirir.

El Nath:  (22   ̊50′ İkizler) Beta Taurus takım yıldızındadır. Mars doğasındadır. Ay ile kavuşumda kariyerde başarı, eş veya partnerle sorunlar, Mars ile kavuşumda pitap kabiliyeti, iyi avukatlık, tartışmacılık ve yüksek zeka söz konusu olabilir. Satürn ile kavuşumda kişinin karakterinde huysuzluk, dikkat açıklığı görülür. Neptün ile kavuşumda zihinsel ve fiziksel aktivite yüksekliği, bedensel kusurlar söz konusu olabilirken, kişi toplum içinde ün kazanabilir. Orta yaşta ölüm görülebilir.

faciesFacies: (08   ̊18′ Oğlak) M22 Sagittairus takım yıldızındadır. Güneş ve Mars doğasındadır. Gökyüzünde tek bir sabit yıldız değil bir  Nebula (bulut gibi görünen yıldızlar yığını)’dır. Tarih boyunca, Roma uygarlığında bu yıldız kümesinin gözle ilişkili olduğuna inanılmıştır. Savaşçı topluluklar, askerler tarafından kalplerine korku veren bir yıldızdır. Okçuların gözü olarak tanımlanır.  Haritasında Facies olan kişiler zalimane insanlar ve olaylarla muhatap olabilirler. Kişide caniliğe eğilim olabilir, başına kazalar gelebilir. Bu yıldız kümesi aynı zamanda  bireye ideallerine ulaşmada büyük hırs ve konsantrasyon yeteneği de vermektedir.

formalhautFomalhaut: (03  ̊ 52′ Balık) Alpha Pisces Austrinus takım yıldızındadır. Venüs ve Merkür Doğasındadır. Çok önemli sabit yıldızlardandır. Büyük yükselişlerin, zaferlerin işaretidir. Ancak bu sabit yıldız da vereceği büyük imkânlar, başarılar için kişinin kendi içinde bazı ahlaki değerleri yaşamasını ister. Birey yüksek ideallerini, amaçlarını, hayallerini aşırı gerçekleştirmek isterse yıldız onun için kayar ve kişinin de ayağını kaydırır. Birey bu sabit yıldızın etkisi ile esinlenmeler ve ilhamlar ile kayda değer eserler, yaratıcılığı ile büyük yapıtlar yaratabilir. Tabii bu da bir çok imkânın, dünya zenginliklerinin önüne serilmesi anlamına gelmektedir. Formhalhaut şans getiren bir yıldızdır. Elde edilen bu maddi varlık yine faziletli bir ahlakın temelinde yükselmelidir. Aksi taktirde ortaya çıkan yüksek dalgalarla kişi büyük belalar ve kötülüklerle sarsılabilir.

Foramen:  (22  ̊ 09′ Terazi) Eta Carina- Argo Navis takım yıldızındadır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Kişiye rahatlık, bolluk, toplumda liderlik getirirken göz ve kulak rahatsızlıklarına neden olabilir. Uçak kazaları meydana gelebilir. Satürn’ün sert açılarında deniz kazası görülebilir.

Geidi Prima: (03   ̊46′ Kova) Alpha 1 Capricornus takım yıldızındadır. Ay kavuşumunda tuhaf ve beklenmedik olaylar, eksantrik, etkili arkadaşlar, değerli hediyeler, saygın bir kadınla aşkta yaşanan zorluklar, platonik aşk, Merkür kavuşumunda romantiklik, birçok aşk ilişkisi, evli biri ile ilişki, romantiklik, psişiklik, Neptün kavuşumunda çocuk yaşta medyumluk, birçok hayal kırıklıkları, kazalar, genç ya da orta yaşta ölüm getirebilir.

hamalHamal: (07   ̊40′ Boğa) Alpha Aries takım yıldızındadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Ay ile kavuşumda hastalıklara açıklık, zorlu çalışma şartları, aşk ilişkilerinde sorunlar, ortak işlerde başarı getirir. Venüs ile kavuşumda yakışıklılık, kıskançlık, sessizlik, bedensel ve ailede sağlık problemleri görülebilir. Uranüs ile kavuşumda ise sempatiklik, kolay etkilenme, tutkulu ve zayıf tabiatlı bir karakter, içki ve zararlı alışkanlıklara meyyaliyet, geniş arkadaş çevresi, problemli aşklar söz konusu olabilir.

Hyades: (05  ̊45′ İkizler) Taurus takım yıldızındadır. Kişi bu sabit yıldızın etkisi altında ise toplumda saygınlığını  yitirecek olaylarla karşılaşabilir. Güvenilmez bir karakter söz konusu olabilir. Hapse girebilir. Merkür ile kavuşumda konuşma kabiliyeti son derece yüksektir. Satürn ile sert açılarda ailesi toplum önünde kötü duruma düşebilir. Mars ve Plüton ile sert açılarda akciğer rahatsızlıkları, ödemler, tümörler baş gösterebilir.

Kerb: (01   ̊03′ Koç) Tau Pegasus takım yıldızındadır. Kadın haritasında Mars ile kavuşum halinde ise karşı cinse yönelik bencil tutumlar ve öfkeye, çelişkili tutumlara neden olabilir. Terkedilme, duygusal yıpranma, aldatma ve aldatılma söz konusu olabilir. Erkek haritasında Venüs ile kavuşumda libido yüksekliği, tutkulu bir aşk verebilir.

Kitalpha: (23   ̊07′ Kova) Alpha Equuleus takım yıldızındadır. Merkür ve Venüs doğasındadır. Arkadaş canlısı olma, iyi muhakeme yeteneği verir. Ancak kişi havai ve hayatın zevklerine düşkün olur.

Markab: (23   ̊29′ Balık) Alpha Pegasus takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır. Ay ile kavuşumda iyi bir sağlık ama bir çok kaza tehlikesi, Mars ve Ay ile kavuşumda asker ya da insan eliyle gelen ölüm, Satürn ile kavuşumu yoksulluk, zor yaşam koşulları, suç işleme, arkadaş azlığı, Uranüs ile kavuşumda şeytani tavırlar, ruhsal bozukluklar, nafile çabalar, aile ve karşı cinsle ilişkilerde sorunlar, birçok kaza söz konusu olabilir.

menkarMenkar: (14 derece 19′ Boğa) Alpha Cetus takım yıldızındadır. Satürn doğasındadır. Zorlu sabit yıldızlardan birisidir. Topluluğun bilinçaltını temsil eder, olumlu veya olumsuz etkileri bulunmaktadır. Kişinin haritasında olumsuz açılar varsa bu yıldızın kötü etkileri görülür, kişi hastalıklarla boğuşabilir, toplum önünde küçük düşebilir, mal varlığında büyük çöküşler yaşayabilir, şansız bir yaşamı olabilir.

Mintaka: (22   ̊22′ İkizler) Delta Orion takım yıldınızdadır. Satürn ve Merkür doğasındadır. Ay kavuşumunda en az bir gözde körlük, yeni ve etkili arkadaşlar, değerli hediyeler, saygın kadınlarla aşk, Jüpiter kavuşumunda hukuk alanında yükselme, çalışkanlık, felsefi zihin, miras, Uranüs kavuşumda bencillik, eksantriklik, orta yaşta başarı, ileri yaşta yoksulluk getirebilir.

Mirach: (14  ̊19′ Boğa) Beta Andromeda takım yıldızındadır. Venüs doğasındadır. Kişi aşk hayatında ve evlilikte şanslıdır. Jüpiter ile kavuşumda kişi çok seyahat edebilir, kadınlardan yana bazı skandal oluşturan olaylarla muhatap olabilir. Ay ile kavuşumda karşı cinsle sorunlar yaşayabilir. Uranüs ile kavuşumda zihinsel dengesizlik, sürekli hayal kırıklıkları, suç işleme eğilimi, kötü ilişkiler, şiddetli ölüm söz konusu olabilir.

Mirzam: (07  ̊13′ Yengeç) Canis Major takım yıldızındadır. Mısırlılar tarafından haberci olarak adlandırılmıştır. Birey yaşadığı topluma mesaj ileten ve yenilik getiren bir pozisyona gelebilir.  Ancak çabasının sonuçsuz kalması söz konusu olabilir.

Mizar: (15   ̊42′ Başak) Zeta Ursa Major takım yıldızındadır. Mars doğasındadır. Toplu felaketler ve yangınlarla ilgilidir. Güneş’in Satürn ve Plüto ile sert açılarında  kişide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Ayrıca toplum çapında büyük bir olayla ölümü temsil edebilir. Ay ile karşıt açıda petrol sızıntılarına işaret edebilir.

Nashira: (22  ̊12′ Kova) Gamma Capricornus takım yıldızındadır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Kişi danışmanlıkla ilgili bir pozisyonda görev alabilir. Güneş ve Ay kavuşumlarında yüksek zeka seviyesi, Satürn ile kavuşum yardım derneklerine katılma, mühendislik alanında başarı getirir.

Nunki: (12  ̊23′ Oğlak) Sigma Sagitairus takım yıldızındadır. Merkür ve Jüpiter doğasındadır. Ay kavuşumunda bilim, felsefe alanında başarılı yazarlık, alışılmışın dışında din anlayışı, birçok arkadaş, Satürn kavuşumu düşünceli, bencil, elli yaş sonrası başarı, rezil olma tehlikesi, ebeveynle sorunlar, olumlu evlilik, Neptün kavuşumunda servet, pratiklik, okült konulara ilgi, zenginlik, doğal ölüm getirebilir.

Phact: (22  ̊11′ İkizler) Columba takım yıldızındadır. Merkür ve Venüs doğasındadır. Nuh’un gemisinden karayı bulması için uçurulan ve ağzında bir zeytin dalı ile geri dönen güvercin ile bağdaştırılır. Kişiye maceraperest bir ruh, alternatif yollar bulmakta ustalık, sanatsal yetenekler, bilgi peşinde koşma eğilimi ve geniş vizyon getirebilir.

Polaris: (28  ̊36′ İkizler) Ursa Minor takım yıldızındadır. Diğer adı Kutup yıldızıdır. Satürn doğasındadır. Kişiye amaçlarına ulaşabilmek için yönünün takip edebilme içgüdüsü vererek yol gösterir. Birey amaçlarının ne olduğunun farkındadır. Güneş ile kavuşumda kişinin hayatına sıkıntı ve kötülükler getirebilir Ay ile kavuşumda ise birey iradesiz ve nefret dolu olabilir.

Pleiades: (29  ̊58′ Boğa) Taurus takım yıldınızdadır. Ay ve Jüpiter doğasındadır. Mars ile sert açıda kafa bölgesi ile ilgili kazalara, yangınla meydana gelen kayıplara sebep olabilir. Jüpiter ile kavuşumda aldatma, ikiyüzlülük, dini ve hukuki alanlarda sorunlar, yakınlarını kaybetme, sürgün ya da hapis yatma söz konusu olabilir. Merkür ile sert açıda hayal kırıklıkları, ilişkilerde kayıplar, çocuklarla ilgili sorunlar baş gösterebilir. Güneş ile kavuşumda ise boğaz hastalıkları, körlük, kronik katarakt gibi hastalıklara maruz kalınabilir.

Polis: (03  ̊ 13′ Oğlak) Mu Sagitairus takım yıldızındadır. Mars doğasındadır. Güneş ile kavuşumda kariyerde yüksek mevkilere gelmeye, Ay kavuşumunda annenin işkolik olmasına, cinsellikten uzak olmaya Mars ile kavuşumda işte yükselme arzusu, güçlü biri ile evliliğe, Venüs kavuşumunda daha önce evlenmiş biri ile evlenmeye işaret edebilir.

Pollux: (23  ̊13′ Yengeç) Beta Gemini takım yıldızındadır. Mars doğasındadır. Ay ile kavuşumda nefret, gurur, yüzde yaralanmalar, hırsızlık, Merkür ile kavuşumda dengesiz zihin, değişik bir meslekle uğraşma, baba ve akrabalarla olumsuz ilişkiler, anksiyete, emlak kaybı, Uranüs ile kavuşumda okült konulara ilgi, psişik yetenekler, bencillik, gurur, devlet ile ilişkilerde başarı, ahenkli evlilik getirebilir.

Porrima: (10  ̊08′ Terazi) Gamma Virgo takım yıldızındadır. Merkür ve Venüs doğasındadır. Ay kavuşumunda popülerlik, iş hayatında endişeler, boşanma, kötü sağlık, Jüpiter kavuşumunda yasal ilişkilerde sorunlar, miras üzerinde anlaşmazlıklar, entrika ve skandallarla gelen huzursuzluklar, Uranüs kavuşumunda iyi eğitim, yanlış arkadaşlarla yoldan sapma, baş bölgesinden kaza, ani ve beklenmedik ölüm getirebilir.

Praesaepe: (06  ̊58′ Aslan) Epsilon Cancer takım yıldızındadır. Yükselen ile kavuşumda özellikle sol gözde körlük, yüzde yara, bıçaklanma, hapis, sürgün, Güneş ile kavuşumda kötülük eğilimi, öldürme veya öldürülme, bıçaklama, ciddi kazalar, ateş, kanama, göz hastalıkları, Ay ile kavuşumda hapis, bıçaklama, körlük veya göz hastalıkları görülebilir.

Prima Hyadum: (05  ̊48′ İkizler) Gamma Taurus takım yıldızındadır. Merkür ve Satürn doğasındadır. Yükselenle kavuşumda komutanlık, yüz yaralanmaları, körlük, hapis, Güneş kavuşumunda rahatsız zihin, eşcinsellik, bulanık düşünme, darbeler ile ölüm, öldürme ya da öldürülme, Neptün kavuşumunda iyi kalplilik, sempatiklik, bilim ve felsefi alana ilgi, geniş ve alışılmışın dışında dini görüş, çocuklarla ilgili olumsuzluklar, önemli bir çalışma sırasında ani ölüm getirebilir.

Procyon: (25  ̊47′ Yengeç) Alpha Canis Minor takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır. Merkür ile kavuşumda okült konulara ilgi, devlet kademelerinde yöneticilik, karşı cinsle skandal niteliğinde problemler, Mars ile kavuşumda zulüm, iftira, şiddet, tehlikeli köpek ısırıkları, Neptün ile kavuşumda hassaslık, medyumluk, spekülasyon konularında başarı, tümörle gelen ölüm söz konusu olabilir. Jüpiter ile kavuşumda arkadaşlardan yardım, ilişkiler, kanunlar ve dini kurumlarla problemler görülebilir.

Propus: (03   ̊26′ Yengeç) Eta Gemini takım yıldızındadır. Kişi bu sabit yıldızın etkisi altında fazlasıyla gururlu, şiddete eğilimli olabilir. Mars ile kavuşumda kadınlarda libidonun fazla yüksekliği, aşırılık görülebilir. Venüs ile kavuşumda şerefli bir eş ve iyi yetişmiş çocuklar verir. Satürn kavuşumunda anneye aşırı derecede düşkünlük söz konusu olabilir.

Ras Alhague: (22  ̊27′ Yay) Alpha Ophiuchus takım yıldızındadır. Venüs ve Satürn doğasındadır. Merkür kavuşumunda din yoluyla sevilmeyen tutum, evlilikte yaşanan zorluklar, karşı cinsle problemler, Satürn kavuşumunda popüler olmama, bencillik, sabit fikirlilik, riyakarlık, kıskançlık ve iç uyumsuzluk, Neptün kavuşumunda ikiyüzlülük, çıkarcılık, iyi yazarlık, din veya bilim alanında çalışma, eşte kötü sağlık, mirasta hayal kırıklığı getirebilir.

Rast Elased Aust (20  ̊42′ Aslan) Epsilon Leo takım yıldızındadır. Kişiye gaddarlık, cesaret, kötü bir doğa, ifade etme yeteneği getirir.  Satürn ve Neptün ile kavuşumda şiddetli psikolojik sorunlar, intihar eğilimi, Mars ile kavuşumda ateşli hastalıklar getirebilir. Güneş ve Ay kavuşumlarında birey disiplinli ve sert bir öğretim görevlisi, Venüs kavuşumunda ise artist olabilir.

regulusRegulus: (29  ̊53′ Aslan) Alpha Leo takım yıldızındadır. Mars, Jüpiter ve Satürn doğasındadır. En önemli kraliyet yıldızlarındandır. Güneş ile kavuşumda güç, otorite, şeref, zenginlik, Merkür ile kavuşumda saygıdeğerlik, ün, popülerlik, Jüpiter ile kavuşumda özellikle askeriyede seçkinlik veya kilisede başarı, Satürn ile kavuşumda hukuk alanında yükselme, zenginlik, spekülasyon alanında zafer, yüksek pozisyonlar, ev ve aile ile gurur duyma, ilerleyen yaşta kalp sorunları getirebilir.

rigelRigel: (16  ̊50′ İkizler) Beta Orion takım yıldızındadır. Jüpiter ve Satürn doğasındadır. Eğitici olarak tanımlanan ikinci derecede önemli olarak bilinen sabit yıldızlardandır. Rigel insana bilgiyi ulaştırır, onu kendi ruhunu zenginleştirmeye çağırır, kendini geliştirmesini ve yenilemesini ister. Kişi bu yapılanma, değişim, dönüşüm içinde eski değerlerini bırakmak ve yenilenmek durumunda kalır ve kimi zaman kendisi ile çelişir. Rigel kişinin ruhuna zenginlik katar, çevresine eli açık olur, bolluk ve bereket içinde yüzer, toplumda saygın bir kişi olur, ünlüler arasında yer alabilir, toplumun önde gelen sanatçılarından biri olarak nam salabilir.

Rukbat: (16  ̊  39′ Oğlak) : Pegasus takım yıldızındadır. Mars ve Ay doğasındadır. Kişi ele aldığı konuları kararlı ve güçlü bir şekilde yerine getirebilir. Zor koşullarda dayanıklılık verir. Eğitim ve öğrenim konuları ile de ilgilidir.

Sabık: (17  ̊ 58′ Yay) Eta Ophiuchus takım yıldınızdadır. Satürn ve Venüs doğasındadır. Güneş ile kavuşumda samimiyet, onur, din ve felsefeye ilgi, alışılmışın dışında eğilimler, sapkınlık, Merkür ile kavuşumda açık düşmanlar, arkadaşlardan gelen yardımlar, kariyerde başarısızlık, evlilikte skandal olaylar, Uranüs kavuşumunda melankoliklik, fiziksel engellilik, hayal kırıklıkları, nadir evlilik görülebilir.

Sadalmelik: (03  ̊ 46′ Balık) Alpha Aquarius takım yıldızındadır. Merkür ve Satürn doğasındadır. Ay kavuşumunda okült konulara ilgi, büyük şirketlerde başarı, Uranüs kavuşumunda yüksek idealler, devlet kademesinde yükselme, ani ve doğal ölüm, Neptün kavuşumunda kibarlık, sempatiklik, küçük kazalar, çalışmadan gelen kazanç, eş veya çocuklarda hastalık, uzun yaşam, mirasta hayal kırıklığı getirebilir.

Sadalsuud: (23  ̊46′ Kova ) Beta Aquarius takım yıldızındadır. Satürn ve Merkür doğasındadır. Ay ile kavuşumda arkadaşlardan saygı, okült konulara ilgi, kazanç, Merkür ile kavuşumda sosyal başarı, karşı cinsle yaşanan bazı zorluklar, spekülasyonla gelen kayıplar, Satürn kavuşumunda sahtekarlık, ahlaksızlık, anlayışsızlık, katı yüreklilik, onurlu bir baba, karşı cins üzerinde hipnotik etki, kadının intikamı ile gelen ölüm söz konusu olabilir.

Scheat: (29  ̊  22′ Balık) Beta Pegasus takım yıldızındadır. Mars ve Merkür doğasındadır. Ateşli silahlarla, hayvanlar tarafından ölüm, büyük talihsizlikle ilişkilendirilir. Mars ile kavuşumda birçok  kaza, yakınlarda hastalıklar, Satürn kavuşumunda bebeklikte ölüm tehlikesi, iç sorunlar, soğuk algınlığı, boğulma, Neptün ile kavuşumda yaratıcılık, gizli ve psişik konulara eğilim, bir çok kaza, boğulma söz konusu olabilir.

Schedir: (07   ̊48′ Boğa) Cassiopeia takım yıldınızdadır. Satürn ve Venüs doğasındadır. Kişi bu sabit yıldızın etkisinde ise Astrolojiye ve mistik alanlara ilgili ve yetenekli olabilir. Yazma kabiliyeti gelişmiştir. Uranüs kavuşumunda ise Astroloji alanındaki çalışmaları ile  yükselebilir. Venüs ile kavuşumunda iyi bir yazar, gazeteci olabilir. Satürn kavuşumunda ise spritüel konulara eğilim gösterebilir.

Sheratan:  (03  ̊ 49′ Boğa) Beta Aries takım yıldınızdadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Bu sabit yıldız kişinin öfkeli bir yapıya sahip olmasına, kazalara ve yaralanmalara açık olmasına sebep olabilir. Satürn ile kavuşum halinde ise kişi aileden gelen mirasını almakta güçlük çekebilir. Mars ile kavuşumda bireyin hayatında kayıplar söz kon konusu olabilir.

siriusSirius: (14   ̊05′ Yengeç) Alpha Canis Major takım yıldızındadır. Jüpiter ve Mars doğasındadır. Çıplak gözle görülebilen, Güneş’ten sonra en parlak, dünyamıza en yakın, muhteşem bir sabit yıldızdır. Bu sabit yıldız kutsal olarak bilinen, kişiye mucizeler getiren bir yıldızdır. Küçük adımları büyük neticelere çevirir. Haritada olumlu açılar varsa kişiyi toplum gözünde yüceltebilir, mal ve mülkünde artış verebilir, inançlı ve tutkulu bir ruha sahip olmasına vesile olabilir.  Haritada olumsuz açı olanlarda ise hayata karşı dargınlık, negatif yönde hırs duygusu verebilir. Haritasında bu sabit yıldız olanlar bekçi, gardiyan olabilirler.

Skat: (08   ̊52′ Balık) Delta Aquarius takım yıldızındadır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Güneş ile kavuşumda hassaslık, duygusallık, psişik güçler, arkadaşlardan gelen yardım, Venüs kavuşumunda okült konulara ilgi, psişiklik, kazanç,  Satürn kavuşumunda karşı cinsle sorunlar, birçok seyahatler, tuhaf maceralar, ani çıkış ve düşüşler, erken yaşta evlilik, eş ve çocuklardan ayrılma, ileri yaşta sağlık sorunları getirebilir.

spicaSpica: (23  ̊50′ Terazi ) Alpha Virgo takım yıldızındadır. Venüs ve Mars doğasındadır. Gökyüzünün en ihtişamlı Sabit Yıldızlarından biri de Spica’dır. Kişiye bolluk, bereket getiren yıldızdır.  Haritasında bu sabit yıldız bulunan kişiler bazı önemli bilgilere ulaşabilirler, diğer insanlardan daha seçkin kişiler olmaları muhtemeldir.  Bu yıldız sihirli bir yıldız gibidir; beraberinde ün, mal, mülk, bolluk, başarı, kabiliyetler getirmektedir.  Ayrıca bedensel olarak da kişiye güzellikler sunabilir.  Haritada olumsuz açılar varsa bireyin toplumda faziletsiz olmasına, kısırlığa neden olabilir.

Sualocin: (17   ̊ 23′ Kova) Delphinus takım yıldızındadır. Merkür doğasındadır. Kişiye saf, utangaç ve sevimli bir karakter verir. Aynı zamanda birey hem naif hem de kendine güvenli görünür. İnsanları kendisine çekme gücü vardır. Spor ve avcılığa düşkün olabilir.

Toliman: (29 ̊29′ Akrep ) Alpha Centaurus takım yıldızındadır. Venüs ve Jüpiter doğasındadır. Ay kavuşumunda popülerlik, diplomatiklik, birçok arkadaş, gizli ve kötü alışkanlıklar, aşırı içki, Venüs kavuşumunda sanatsal ve müzikal yetenekler, popülerlik, arkadaşlardan fayda, tehlikeli aşk ilişkileri, Uranüs kavuşumunda bencillik, başkalarının başarısını kıskanma, sahtekarlık, kararsızlık, öldürücü hastalıkla ölüm getirebilir.

Thuban: (7   ̊ 29′ Başak) Draco takım yıldızındadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Kişiye duygusal ve sanatsal yetenekler, analitik zihin, bol seyahat, çok arkadaş getirir. Zehirlenme ve soygun tehlikesi ile birey karşılabilir. Kişinin kendi kaynaklarını paylaşması ile ilintilidir.

Unukalhai: (22  ̊05′ Akrep ) Alpha Serpens takım yıldızındadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Ay ile kavuşumda zeka, kötü çevre, sürgün, tutuklanma, Venüs ile kavuşumda düşmanlık, kıskançlık, iç meselelerde olumsuzluk, zehirlenme ile ölüm, Neptün kavuşumunda ise kurnazlık, dahilik, cesaret, sezgisellik, kötü çevre, karşı cinsle ve evlilikte sorunlar, şiddetli ölüm söz konusu olabilir.

vega (2)Vega: (15   ̊19′ Oğlak) Alpha Lyra takım yıldızındadır. Merkür ve Venüs doğasındadır. Çalgı takım yıldızında bulunur. Zenginlik ve itibarı temsil eder. Kişiye cazibe, karizma, çekicilik verir. Sanatsal alanlarda (müzik, bale, dans, resim, oyunculuk) yetenek getirir. Ayrıca hayatın keyifli taraflarına aşırı ilgi uyandırabilir. Haritada sert açılar varsa ahlaki çöküntüye, mal hırsına ve şöhret arzusuna bağlılık meydana gelebilir. Kişi elde ettiği dünyevi güzellikleri kaybedecek noktaya gelebilir. Bu sabit yıldız (MCD) tepe noktasında konumlanırsa kişi politikacı olabilir, önemli bir lider pozisyonuna veya yüksek bir makama gelebilir.

Vindemiatrix: (09   ̊56′ Terazi) Epsilon Virgo takım yıldızındadır.  Merkür ve Satürn doğasındadır. Güneş ile kavuşumda meraklı bir yapı, popüler olmama, sevilmeme, deprosyon, işte başarısızlık, alacaklılar tarafından taciz, Venüs ile kavuşumda aşk ilişkilerinde sorun, arkadaş kayıpları, Uranüs ile kavuşumda omurgada deforme, kalple ilgili rahatsızlıklar, kötü evlilik, kaza ile ölüm,  Jüpiter ile kavuşumda hukuksal problemler, fazla kritize etme, bir çok seyahat söz konusu olabilir.

Zaniah: (04  ̊31′ Terazi ) Etha Virgo takım yıldızındadır. Merkür ve Venüs doğasındadır. Merkür ile kavuşumda müzikal ve sanatsal yetenekler, kısa öyküler yazma, popülerlik, sosyal başarı, birçok arkadaş, karşı cins vasıtasıyla başarı, Jüpiter ile kavuşumda dini ve felsefi zihin, sosyal başarı, birçok arkadaş, Neptün ile kavuşumda kendine özgü aşk ilişkileri, sempatiklik, kibarlık, anlayışlılık, evlilik ve ortaklıklarda kazanç, orta yaşlarda ölüm tehlikesi getirebilir.

Zaurak: (23   ̊52′ Boğa ) Gamma Eridanus  takım yıldızındadır.  Satürn doğasındadır. Bu sabit yıldıza sahip olan kişiler hayatı fazla ciddiye almamaya çalışmalıdır. Çünkü olayları dramatize etmeye ve depresyona hatta intihara eğilim vardır. Mars ile kavuşumda burunla ilgili yaralanmalar, kanamalar görülebilir. Yaşamın gidişatı ani olaylarla değişim gösterebilir. Yükselen burçla kavuşum içe dönük, depresif bir kişiliğe neden olabilir. Neptün kavuşumunda ise zehirlenmeye maruz kalınabilir.

zosmaZosma:  (11   ̊19′ Başak ) Delta Leo takım yıldızındadır.  Satürn ve Venüs doğasındadır. Zorlu sabit yıldızların bir diğeri olan Zosma kişinin hayatında kurban rolü oynamasına ya da bir kurbanın yerine mücadele etmesini ifade eder. Olumlu veya olumsuz etkileri vardır. Olumsuz yönü;  kişinin karakterinde bir türlü varlık gösterememe, ezilme, hor görülme, küçük görülme, çekingenlik, saflık şeklinde kendini gösterir.  Ayrıca birey karakterinde bozulmalar yaşayarak menfaatçi, kendi çıkarlarını başkalarından üstün tutan, hayasız, parasına düşkün olabilir. Hayatında bunalımlar yaşayabilir.

Zuben Elgenubi: (15  ̊05′ Akrep) Alpha Libra takım yıldızındadır. Mars ve Satürn doğasındadır. Ay kavuşumunda karşı cinsle sorunlar, sansasyonel olaylar, zihinsel hasar, akraba kaybı, birçok hayal kırıklığı, çok hastalık, Merkür kavuşumunda kurnazlık, intikamcılık, hainlik, hızlı zihin, kötü sağlık, ömrün sonunda yoksulluk, Neptün kavuşumunda toplumda izole olma, melankoliklik, kurnazlık, alaycılık, intihar eğilimi getirebilir.

Zuben Elschemali: (19  ̊22′ Akrep) Beta Libra takım yıldızındadır. Merkür ve Jüpiter doğasındadır. Yükselenle kavuşumda onur, terfi, servet, Merkür kavuşumunda aktiflik, nüfuzlu insanlardan destek, iyi pozisyonlar, çok para harcama, Mars kavuşumunda yüksek emeller, etkili mevkiler, güçlü konuşma ve yazma yeteneği, Uranüs kavuşumunda büyük içsel kontrol, psişiklik, birçok zorluklar, etkili arkadaşlardan yardım, ani ve kalp sorunları ile gelen ölüm söz konusu olabilir.

Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

 

Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji'nin ışığı yolunuza rehber olsun.

Sevgiyle kalın,

Karma Astrolog Jale Muratoğlu