Astroloji Sözlüğü
Açılar:  Bir yıldız haritasının yorumlanmasında en önemli konulardandır. Güneş, Ay ve Gezegenler birbirleri ile açılar yaparlar ve bu açılar göz önüne alınarak haritanın yorumu yapılır. Kimi zaman açıların olumlu etkisi, kimi zamanda olumsuz etkisi söz konusudur.

Akrep: Zodyak’ın 8. Burcudur. Su grubundandır.

Alçalan Burç (Descendent): Kişinin doğum anında batı ufkunda kaybolmakta olan burçtur.

Altmış (Sekstil): Astrolojide birbiri ile altmış derece açı yapan gezegenler (sekstil açı) uyumlu gezegenler olarak ifade edilir.

Aslan: Zodyak’ın 5. Burcudur.  Ateş Grubundandır.

Ateş Burçları: Astrolojide 4 adet burç grubu vardır. Ateş grubu bunlardan biridir. Koç, Aslan ve Yay Ateş Grubunun burçlarıdır.

Ayakucu (IC- Nadir): Düşey doğrultunun gök kubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olana verilen isimdir.

Ayrılma: Kavuşum konumunda olan iki gezegenden birinin diğerinden hızlı hareket ederek diğerinden ayrılması durumudur.

Başak: Zodyak’ın 12. Burcudur.

Başucu (MC-Zenit): Kişinin doğum anında gökyüzünün tam baş üstündeki yere, haritanın en yüksek noktasına verilen isimdir.

Batı Evleri (Occidental): Evler arasında 4. Ev ile 10. Ev arasındaki evlere verilen isimdir.

Birleşme (Conjuction): Doğum haritasının analizinde en önem verilen konulardandır. İki gezegenin birbiri ile üst üste gelmesi, kavuşum yapması çok önemlidir. İki gezegenin etkileri, güçleri birleşir. Aralarında 8 derecelik açı olduğu kabul edilir.

Boğa: Zodyak’ın 8. Burcudur. Toprak Grubundandır.

Castor ve Pollux: İkizler Takımyıldızındaki iki, çok parlak yıldıza verilen isimlerdir.

Çift Bedenli Burçlar: Çift karakter özelliğine sahip yapılarından dolayı kararsızlıkları ile ünlü olan İkizler, Balık ve Yay Burç’larıdır. İkizler (çift insan resmiyle), Yay (at ve ok ile), Balık (iki ayrı yöne giden ve birbirlerine kuyruklarından gümüş sicimle bağlı olan) sembollerle resmedilir.

Çift Karakterli Burçlar:  Astrolojide Balık, İkizler ve Yay çift karakterli burçlar olarak anılırlar.

Değişir Grup: Zodyaktaki dört burç değişken karakter gösterirler. Bunlar İkizler, Yay, Başak ve Balık’tır.

Dişi ve Erkek Gezegenler: Astrolojide bazı gezegenler eril bazı gezegenler dişildir.  Eril gezegenler Mars, Merkür, Uranüs, Satürn, Neptün, Pluton, Jüpiter ve Güneş erildir, Ay ve Venüs dişi gezegenlerdir.

Doğu Evleri: 10. Ev ile 4. Ev arasındaki evlere verilen isimdir.

Doğum Haritası (Horoscope): Kişinin doğduğu saate ve yere göre, gökyüzünün o anki haritasının çıkarılmasıdır. Güneş, Ay ve Gezegenlerin konumuna göre o birey hakkında analizler bu harita ile yapılır.

Doğurgan Burçlar: Su burçları doğurgan burçlardır. (Yengeç, Akrep, Balık)

Doğurganlığı az olan Burçlar: Koç, Boğa, Terazi, Yay, Oğlak, Kova

Dörtlüler (Qualities): Zodyakta burçlar kendi özelliklerine göre gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar üç tanedir ve her grupta 4 burç vardır. Öncü burçlar, Sabit Burçlar ve Değişken Burçlar dörtlülerin isimleridir.

Duran Yıldız (Fixed Star) : Yer değiştirmeyen sabit duran yıldıza verilen isim.

Düşüş (Fall): Her gezegen bir burcun yönetici gezegenidir. Yönetici olduğu burçta da kuvvetlidir. Fakat yönetici olduğu burcun karşıt burcunda, zayıf karakter gösterir. Haritada bu konumda olduğunda yani karşıt burçta yer aldığında düşüşte olduğu kabul edilir.

Ekinoks: Yıl içinde gündüz ve gecenin uzunluğu iki günde eşitlenir, bahar ve sonbaharda gerçekleşir.

Ekliptik: Güneş ve gezegenler bir yörüngede hareket ederler. Bu yörüngeye verilen isim ekliptiktir.

Enlem Tabloları: Gök haritası çıkarılırken evlere düşen gezegenler tablolar sayesinde hesaplanır. Bu tablolara enlem tabloları ismi verilir.

Ev Çizgileri: Doğum haritasında evlerin başlangıç noktasına verilen isimdir, başlangıç noktasında bir gezegen varsa o gezegenin evde etkisi büyüktür.

Evler: Astrolojide gökyüzünün 360 derecelik bir daire olduğu kabul edilir, bu daire 30 derecelik açılarla bölünür. Her bölümü ev adı verilir. 12 ev bulunmaktadır.

Fokalizör: Doğum haritasında güçlü ve stratejik konumda olan gezegendir.

Geometrik Şekiller: Haritada gezegenler birbirleri ile açılar yapmaktadırlar. Bazen üçgen, bazen kare açılar söz konusudur.

Geri Gitme (Retrograde): Dünyadan bakıldığında bazen gezegenler geri gidiyor gibi görünür. Aslında gezegenler de ekliptikte yollarına devam etmektedirler. Bu duruma Astrolojide gezegenlerin retro hareketi denilmektedir.

Gezegenler: Güneş, Mars, Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Ay, Venüs, Pluto, Ay, Dünya Güneş Sisteminin gezegenleridir. Astrolojik harita yorumunda her birinin çok fazla önemi bulunmaktadır.

Gök Ekseni: İki ucu sonsuza kadar uzandığı kabul edilen yer eksenine verilen isimdir.

Gökgünlüğü (Ephemeris): Yıllar itibariyle gökyüzündeki Güneş, Ay ve Gezegenlerin konumlarının belirlendiği analizler topluluğudur.

Güçlü Gezegen: Bir gezegen kendi yöneticisi olduğu evde bulunuyorsa güçlü gezegen olarak isimlendirilmektedir.

Güçlü Konum (Exaltation): Haritada gezegenlerin güçlü oldukları konumda yer alması kişiye güç verecek anlamına gelmektedir.

Güçlülük: Bir gezegenin haritada konumu ve diğer astrolojik analizler ile kuvvetli olmasıdır.

Güçsüz Konum (Fall): Haritada bir gezegenin yönetici olduğu gezegenin karşı evinde bulunmasıdır, bu konumda gezegenin güçsüz olması söz konusudur.

Güçsüzlük: Bir gezegenin haritada konumu ve diğer astrolojik analizler ile kuvvetsiz olmasıdır.

Güneş Haritası (Solar Chart): Bir kişinin haritasının analizi yapılırken doğduğu saat çok önemlidir. Ancak doğum saati bilinmiyorsa o anda Güneş’in bulunduğu nokta yükselen burç olarak kabul edilir ve buna göre analiz yapılır. Bu haritaya Güneş Haritası ismi verilir.

Güney Ay Düğümü: Ay’ın Ekinoks’u güneyde kestiği nokta Güney Ay Düğümü olarak isimlendirilir.

Güney Burçları: 24 Eylül- 20 Mart arası Güneş Ekvator’un güneyine doğru ilerlerken Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık Burçları’ndan geçer.

Hastalık Noktası: Yükselen Burç, Mars ve Satürn’e göre hesaplanan noktadır.

Hava (Air):  Burçlar özelliklerine göre gruplara ayrılır. Ateş, Hava, Su, Toprak. Zodyakta Terazi, Kova ve İkizler Hava grubunun burçlarıdır.

Hayvan Burçları: Koç, Boğa, Aslan, Oğlak, Yay Burcu’nun alt kısmı (sembolünde alt bedeni hayvan olduğu için)

Helyosantrik: Modern Bilimde Güneş’in diğer gezegenlerin merkezinde yer almaktadır.  Bu görünüme verilen isim Helyosantrik’tir.

Imum Coeli (IC-Zenit): Kişinin doğum haritasında en yüksek kesitin karşısındaki noktaya verilen isimdir.

Işıklar: Harita analizinde kişinin Güneşi ve Ay’ına verilen isim ışıklardır. Bu iki gezegen hayati önem taşımakta, Güneş kişilik ve karakter analizini vermekte, Ay ise duygusal yaşamı tanımlamakta ve açıklamaktadır.

İkizler: Zodyak’ın 3. Burcudur. Hava Grubundandır.

İlerletme (Progressions): Kişinin doğum haritası zamana göre ilerletilerek gökyüzünün haritasının çıkarılması ve gelecek analizinin yapılmasına verilen isimdir.

İnsan Burçları: İkizler, Başak, Kova, Yay Burcu’nun üst kısmı (sembolünde üstte insan bedeni olduğu için)

Jeosantrik: Helyosantrik bakış açısının karşısında gelişen, Astrolojide çok yaygın kullanılan, kişiyi evrenin merkezi konumunda kabul eden yaklaşımdır.

Kare: Doğum haritasında gezegenlerin birbiri ile yaptıkları açı bazen kare açıdır. Bu çok önemli bir açıdır. Sert etkileri bulunmaktadır.

Karma: Astrolojide kabul edilen, kişinin geçmiş yaşamlarından bu zamana getirdiğini inanılan iyi ve kötü davranışların ifade edildiği tanımdır. Karma felsefesi Hindu kökenli bir inanıştır.

Karşılıklı Etki: Kişinin doğum haritasında iki gezegenin konumu ile ilgili bir tanımdır. Bu iki gezegen birbirlerinin burçlarında yer alıyorlarsa bu takdirde olumlu bir etkileşim meydana gelmektedir.

Kesit: Zodyak’ta burç ve evleri ayıran çizgilere verilen isimdir.

Kısa yükselimli burçlar: Oğlak’tan İkizler’in sonuna kadar olan ufuk çizgisi boyunca yükselmeleri iki saatten daha az olan burçlardır. (Kuzey Yarımküre için geçerlidir, Güney yarımkürede tam tersi geçerlidir.)

Kısır Burçlar: İkizler, Aslan, Başak

Koç: Zodyak’ın 1. Burcudur. Ateş grubundandır.

Kova: Zodyak’ın 11. Burcudur. Hava grubundandır.

Köşeler (Angles): Haritada köşede bulunan evler bunların içinde yer alan gezegenlerin önemi büyüktür. 1, 4, 7 ve 10. Evler köşe evlerdir.

Kuşak Etkisi: Bazı gezegenler bir burçta uzun yıllar kalırlar. Bu etki kişisel bazda olduğu gibi kuşak bazında da görülür. Bu nedenle kuşaklar arasında benzerlikler ve farklılıklar görülür.

Kuzey Ay Düğümü: Ay’ın Ekinoks’u kuzeyde kestiği nokta Kuzey Ay Düğümü olarak isimlendirilir.

Kuzey Burçları: 21 Mart- 23 Eylül arası Güneş Ekvator’un kuzeyinden güneyine ilerlerken Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak Burçları’ndan geçer.

Kümeleşme: Bir evde üç veya daha fazla gezegen bir arada ise buna kümeleşme ismi verilmektedir.

MC (Medium Coeli): Kişinin doğum saati ve yerinde gökyüzünün tam baş üstündeki yer,  haritanın en yüksek noktası MC olarak isimlendirilir.

Meridyen: Astrolojide Doğum Haritasının dikey eksenine verilen isimdir.

Negatif Burçlar: Toprak ve Su grubuna dahil olan burçlar negatif burçlar olarak isimlendirilir.

Oğlak: Zodyak’ın 10. Burcudur. Ateş Grubundandır.

Orb: Astrolojide bir açının etkili olma limitidir, açıların belirli oranlarda sapma yapacağı göz önüne alınır ve sapma toleransı 1 ile 10 derece arasında hesaplanır.

Öncü: Zodyak’taki burçlar grubundan biridir. Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak öncü burçlardır.

Pozitif Burçlar: Ateş ve Hava Grubu Burçları pozitif burçlar olarak tanımlanır.

Presesyon: Eksen kaymasına verilen isimdir. Gökyüzünde sabit yıldızlar her 72 yılda 1 derece ilerlerler. Buna bağlı olarak da gökyüzünü 2160 yılda bir 30 derecelik bir genişlikte ileri gitmiş olur. Bu yeni bir çağın başlaması anlamına gelmektedir.

Sabit: Burçların niteliklerini gösteren gruplamalarda Boğa, Aslan, Akrep, Kove sabit nitelikli burçlar olarak tanımlanır.

Semboller: Astrolojide gezegenler ve burçlar belirli şekillerle ifade edilir. Her bir gezegen ve burcun sembolü bulunmaktadır.

Sert Etkiler: Bir harita bir gezegen başka bir gezegenle kare açı yapıyorsa veya zararlı konumda bulunuyorsa sert etkiler getirmesi durumu söz konusudur.

Sesli Burçlar: İkizler, Başak, Terazi, Yay ve Kova

Sessiz Burçlar: Yengeç, Akrep, Balık (az konuşan burçlardır, sakin yapıdadırlar.)

Sinatri: Birden çok kişinin haritasının beraber analiz edilmesi yöntemidir. İlişki analizinde kullanılır.

Soltist: Bir yıl içerisinde en uzun gece ve en kısa geceye verilen isimdir.

Su: Burç Gruplarından birine verilen addır. Su grubu Yengeç, Akrep ve Balık Burcudur.

Takımyıldızlar: Gökyüzünde yıldızların kümeleşmesi durumuna verilen isimdir.

Terazi: Zodyak’ın 7. Burcudur. Hava grubundandır.

Toprak: Burçlar grubundan biridir. Başak, Oğlak, Boğa bu gruptandır.

Transit: Bir gezegenin konumuna göre haritaya yaptığı etki Transit olarak isimlendirilir.

Uzun Yükselimli Burçlar: Yengeç’ten Yay’a kadar olan burçların ufuk çizgisine yükselmeleri iki saatten fazla sürmektedir. (Kuzey Yarımküre için geçerlidir, Güney yarımkürede tam tersi geçerlidir.)

Üçgen: Doğum haritasında gezegenler arasında 120 derecelik açı üçgen açı olarak tanımlanır, çok güçlü etki yaratabilir.

Üçlüler (Elements): Burçlar elementlere göre üçerli gruplara ayrılır. Bu gruplar Ateş, Toprak, Hava ve Su grubudur.

Üçüncül Evler: Zihin temalarını ifade eden, 3, 6 ve 9. Evler üçüncül evler olarak tanımlanır.

Verimli Burçlar: Yengeç, Akrep, Balık

Verimli Olmayan Burçlar : Koç, İkizler, Aslan, Başak, Yay, Kova

Yaklaşma: Bir gezegenin derecesi ile diğer bir gezegenin derecesinin birbirine yaklaşması durumudur. Astrolojide Kavuşum olarak isimlendirilir.

Yararlı Gezegenler: Astrolojide Jüpiter ve Venüs yararlı gezegen olarak tanımlanır, Jüpiter bolluk ve bereket verirken, Venüs güzellik ve güzel huylar vermektedir.

Yarı Verimli Burçlar: Boğa, Terazi, Oğlak

Yarım Sesli Burçlar: Koç, Boğa, Aslan Oğlak (az konuşan, sessiz kişiler, Ay bu burçlardan birinde ise etki aynıdır.

Yarımküre: Bir kişinin doğum haritasının dörde bölünerek 4 yarımküre elde edilmesidir.

Yay: Zodyak’ın 9. Burcudur. Ateş Grubundandır.

Yengeç: Zodyak’ın 4. Burcudur. Su Grubundandır.

Yönetici Gezegen: Astrolojide her burcun ve her evin bir yönetici gezegeni bulunmaktadır. Yönetici gezegen kendi evinde kuvvetli konumdadır, karşıt evde güçsüz durumdadır.

Yörünge: Gökcisimlerinin her biri düzenli bir hareket halindedirler, izledikleri yol yörüngeleri olarak isimlendirilir.

Yükseklik: Bir yıldızın ufuk düzlemi ile yukarı doğru yaptığı açının uzaklığıdır.

Yükselen Burç: Bir kişinin doğum anında ve yerinde Doğu’da yükselen burç Yükselen Burçtur. Astrolojide kişinin analizinde önemi büyüktür.

Yükselen Gezegen: Yükselen burcun yönetici gezegeni yükselen gezegendir. Harita yorumunda önemi bulunmaktadır.

Zıtlık: Doğum haritasında iki zıt burcun birbiri ile 180 derecelik açı yaparlar, bu kişinin haritasının olumsuz yönde etkilenmesi anlamına gelmektedir.

Zodyak (Zodiac): Gökyüzünde gezegenlerin bulunduğu kuşağa Zodyak denilmektedir. Gökyüzü kuşağı 12 eşit parçaya bölünmüştür ve her biri bir burç tarafından temsil edilmektedir.

 

Web sitesindeki tüm bilgi ve resimlerin her hakkı saklıdır, kopyalanamaz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji'nin ışığı yolunuza rehber olsun.

Sevgiyle kalın,

Karma Astrolog Jale Muratoğlu