Jüpiter Retro hareketine başlamak üzere!

22

Jüpiter 28 Temmuz – 23 Kasım 2022 tarihleri arasında Retro olacak! Jüpiter’in retro hareketi yaklaşık 120 gün sürer. Jüpiter genişleme, bolluk, bereket, büyük şanslar, hayata olumlu bakma, zenginlik, din, felsefe, farklı kültürler konularını yöneten gezegendir. Jüpiter retrosunda kişi bu konularda yaşamında ve ruhunda bir takım değişiklikler hisseder. Bu retro dönemi edinilen bilgilerin kafada karışıklık yaratmasına da neden olabilir. Bilgi açlığı içinde bir çok şey öğrenmek ve özümsemek isteği altında olan kişi bu kadar birikimi kafasında toparlayamayabilir, yeniliklere ulaşamadığı hissine kapılabilir. Jüpiter retrosunda içimizde geliştirdiğimiz düşünce kalıplarımız, inançlarımızı sorgulama imkânı bulduğumuz dönemdir. Zihinsel ve maddesel anlamda genişlememize engel olan hususları irdelememiz, bunların üstüne gitmemiz, neyin bizi engellediğinin farkında olmaya çalışmamız gereklidir. Bu içsel hesaplaşmayı yapabilmemiz için karşımıza bir takım olaylar çıkar, gözlerimizi açmamızı ister Jüpiter, yenilenmemiz için. Jüpiter’in yöneticisi olduğu Yay ve Balık burçları ve Yükseleni Yay ve Balık olanlar Jüpiter retrosundan daha fazla etkilenirler.
Karma Astrolog Jale Muratoğlu