İNSAN EVRİMİNE DERİN BİR BAKIŞ

747

 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE, ARKEOLOJİ BİLİMİ OLARAK ÇAĞLAR 

Dünyanın hızla değişim içinde olduğu artık bir sır değil. Aslında tam da dönüşüm ortasında bulunuyoruz. Bu çağa, yüksek farkındalık ve artan duyarlılık zamanı da diyebiliriz. Yeni bir döneme girerken bilinçlerimizde bambaşka bir evrim gerçekleşiyor.

Önümüzdeki süreçte birçok kişi olanları görmezden gelerek kalp gözlerini kapayabilirler. Yapmaları gereken ise, içe yönelerek gönül gözlerini açık tutmak, sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve olanı idrak etmeye çabalamaktır.

Bu enerjileri kullanmak ya da kullanamamak tamamen doğum haritamızdaki potansiyelleri fark etmeniz ile doğru orantılı olacaktır.

Çağlar boyunca geçmişten günümüze göz attığımızda, evren ile birlikte tüm canlıların değişime uğradığını görürüz. Bu dönüşüm bir sistem içinde gerçekleşirken belli bir periyodda ilerlemektedir. Bu süreci daha iyi anlamak için seri olarak numaralandırdığım yazılarımı dikkatlice okumalısınız.

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

Hepimizin bildiği gibi tarih öncesi çağlar yani insanoğlunun yer yüzünde görülmesi belirli devirlere ayrılmıştır. Ancak bu çağlar her medeniyet için ayrı zamanlarda başladığı için kaynaklarda kronoloji farklı olarak yazılmaktadır.

Biz, bugünün insanları olarak, Demir Çağından, Altın Çağına geçiş dönemini yaşamaktayız. Bizimle birlikte bir devrin bitmesi ve yeni bir devrin başlandığını söyleyebiliriz

Tarih öncesi çağlara baktığımızda, insanoğlu beş çağdan geçerek evrimleşmiş ve günümüze gelmiştir.

Bu bilgilerin ışığında anlatılanlar göz atarsak, şu şekilde aktarılmaktadır.

 

ARKEOLOJİ BİLİMİNE GÖRE TARİHİ ÇAĞLAR

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

 TAŞ DEVRİ(M.Ö. 600.000 – M.Ö. 5.000)

  • Eskitaş Çağ(Kaba Taş) – Paleolitik devri (M.Ö. 600.000 – M.Ö. 10.000)
  • Ortataş Çağ(Yontma Taş) – Mezolitik devri (M.Ö. 10.000 – M.Ö. 8.000)
  • Yenitaş Çağ(Cilalı Taş) – Neolitik devri (M.Ö. 8.000 – M.Ö. 5.500)

 

MADEN DEVRİ(M.Ö. 5.500 M.Ö. – 3.500)

  • Bakır Çağ (Maden Çağ) – Kalkolitik Çağ (M.Ö.5.500 – M.Ö.-2.500)
  • Tunç Çağ (Bronz Çağ) – (M.Ö.2.500 – M.Ö.1.200)
  • Demir Çağ (Karanlık Çağ) – (M.Ö.1000 – M.Ö. 3.500)

 

İngiliz yazar Aldous Huxley ne güzel söylemiş ‘‘Tarih, içinde kendimizi gördüğümüz bir aynadır; fakat öyle bir ayna ki diğer aynalardan farklı olarak bize sadece dışımızı değil, içimizi de gösterir” .

 

Karma Astrolog

Jale Muratoğlu